Vilken bakgrund har du?

Jag kommer från sjönäringen och offshore-branschen och har erfarenhet av den rigorösa säkerhetskultur som råder på oljefälten och i dess tillhörande områden. Jag har gått sjökaptensprogrammet på Chalmers och kontinuerliga utbildningar, kurser och repetitionsutbildningar.

Hur är det att jobba på WermKon?

Att jobba på WermKon betyder att du alltid har någon som håller dig om ryggen och att man ständigt utvecklas i sin yrkesroll.

“Det är alltid händelserika dagar och man sitter inte många minuter.”

Hur ser en arbetsdag ut?

I det projekt jag är i nu ser jag över säkerhetsrutiner och arbetet med arbetsmiljö i en befintlig verksamhet. Det innebär dels en administrativ del för att få en nulägesbild samt en operativ del där jag finns i verksamheten och gör riskanalyser för att återgå till skrivandet av rapporter, dokumentation och nödvändiga åtgärder. Jag verkställer även åtgärder för att säkerställa en säker och bra arbetsmiljö. Det är ett varierande arbete och dagarna ser väldigt olika ut. Vissa dagar vet man inte vad som väntar en och det kan vara roligt. I en del projekt lägger man upp sina dagar mer eller mindre själv.

 

Lediga tjänster
Kvalificerad HSE-konsult
Intresseanmälan
Ligg steget före
Lämna en intresseanmälan. Vi söker alltid bra folk!
Hur är det att jobba på WermKon?
Jörgen Larsson
WermKon har fullt fokus framåt!
Policy
Karriär
Gör karriär hos oss