Erling Sone
HSE-Konsult
Erik Adamsson
HSE-Konsult
Torbjörn Askernäs
HSE-konsult
Thomas Andersson
HSE-konsult, Utbildning
Rebecka Radevik
Koordinator
Maria Andersson
Koordinator
Jörgen Larsson
HSE-konsult
Ellinor Jansson
Koordinator, Löneadministratör
Lena Jonsson
Ägare/VD
Karin Landén
Chef HR/Administration
Johan Nilsson
HSE-konsult
Johan Eliasson
HSE-konsult
Helen Lindberg
HSE-konsult
Hanna Söreklint
HR-partner
Christian Weitzel
Koordinator
Hanna Philipsson
Koordinering
Kontakt
Kontakta oss
Kontakt och adresser