Vi gläds åt samarbete med ny större kund, StoraEnso Sågverket Gruvön. Vi tackar för förtroendet!