Vi jobbar aktivt med hållbarhet, kvalitet och miljöfrågor. För oss handlar det om ISO-certifieringar, ekonomiska aspekter och hur vi ser på våra medarbetare.

Vi är ISO-certifierade enligt ISO-standarder 9001 och 14001. Detta innebär att vi jobbar medvetet och aktivt för att ständigt förbättra och justera WermKon för att möta våra kunders behov.
Vår organisation har ett system för kvalitetssäkring som uppfyller alla krav. Det leder till ökad kompetens och effektivitet samtidigt som det ger ökad goodwill.