Vi jobbar aktivt med hållbarhetsaspekter.
Social hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet samt Klimat och miljö. Alla ska väga lika mycket!!

Vi är ISO-certifierade enligt ISO-standarder 9001 ,14001 och 45001. Detta innebär att vi jobbar medvetet och aktivt för att ständigt förbättra och justera WermKon för att möta våra kunders behov.
Vår organisation har ett system för kvalitetssäkring som uppfyller alla krav. Det leder till ökad kompetens och effektivitet samtidigt som det ger ökad goodwill.