WermKon frigjorde tid för kunden som upplevde att säkerhetsarbetet tog tid och blev därmed nedprioriterat.

WermKon tog ansvaret för säkerheten och arbetsmiljön på byggarbetsplatsen och kunden kunde därmed fokusera helt och hållet på  bygget och att bli klara i tid.