Kunden har byggt den första MC-provförarbanan i Sverige och sökte samarbetspartner med erfarenhet att leda projekt från ax till limpa.

WermKon fick förtroendet och inledde med en förstudie för att sedan agera projektledare från byggstart till färdigställande och det inom uppsatta tidsramar.

WermKon har fått fortsatt förtroende från Trafikverket och kommer vara projektledare för en andra provförarbana i Skövde.