I Köping var kunden kraftigt försenad med uppstart av projekt men hade inte kapacitet att ta hand om säkerhetsarbetet på egen hand vilket ledde till risk för ytterligare försenad byggstart.

”Samarbete med WermKon ledde till att bygget kom igång och med full kontroll över säkerhet och arbetsmiljön.”

Resultatet är över 1 000 000 h utan säkerhetsrelaterade incidenter.