• När administrationen behöver hanteras och kanske även effektiviseras
  • När strukturer och flöden behöver ses över och kvalitetssäkras
  • När du behöver någon som tar ett helhetsgrepp över din administration för att skapa ordning och reda

 

Våra tjänster
HSE
Helhetsansvar för säkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Projektledning
Vi tar ditt projekt från start till klart.
Koordinering
Vi finns med under hela projektet eller bistår med vissa uppgifter.
Utbildning
Vi utbildar i Heta Arbeten, Tunga Lyft och HLR, hjärt- och lungräddning.