Detta är WermKon-modellen

  1. Se över arbetsplatsdispositionen, alltså hur människor och transporter ska röra sig på arbetsplatsen. Kom ihåg personalutrymmen. Gör en riskbedömning och åtgärda vid behov.
  2. Se till att det finns riskanalyser för alla jobb som ska göras. Var kan potentiella riskmoment uppstå? Hur kan de förebyggas? Säkerställ att inte olika jobbmoment kolliderar med varandra.
  3. Använd säkra och certifierade maskiner för alla arbeten. Även de som använder maskinerna ska ha certifikat.
  4. Säkerställ att det är tydligt vem som har ansvar för vad och hur kontaktvägarna ser ut.
  5. Rör dig i arbetsmiljön för att visa till rätta och utbilda dem som inte agerar på ett säkert sätt. Säkerställ att alla som behöver har korrekt säkerhetsutrustning.
  6. Se till att utföra oregelbundna alkohol- och drogtester på medarbetarna, såväl inhyrda som egna.
  7. Rapportera och för logg på tillbud, olyckor samt åtgärder som utförts.
Våra tjänster
HSE
Helhetsansvar för säkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Projektledning
Vi tar ditt projekt från start till klart.
Koordinering
Vi finns med under hela projektet eller bistår med vissa uppgifter.
Utbildning
Vi utbildar i Heta Arbeten, Tunga Lyft och HLR, hjärt- och lungräddning.