Många gånger börjar vi jobba med HSE. Men med tiden gör vi även koordinering och genomför utbildningar. Därför brukar vi säga att våra tjänster hänger ihop.

Vårt mål är förenkla din vardag och avlasta en del av arbetsbördan med säkerhet och Bas-U. Vi har det största engagemanget för dig och dina behov. Med oss kan du förvänta dig ett nära och flexibelt samarbete.

Så här ser vi på ett projekt

Vi kan gå in i vilken fas som helst under ett projekt men vi kommer gärna in så tidigt som möjligt för bästa möjliga resultat.

Våra tjänster i projekt

Vi finns med er från start till klart

Våra tjänster
HSE
Helhetsansvar för säkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Koordinering
Vi finns med under hela projektet eller bistår med vissa uppgifter.
Utbildning
Vi utbildar i Heta Arbeten, första hjälpen och HLR (hjärt- och lungräddning).