Våra koordinatorer finns i ett helt projekt eller i vissa delar. Arbetet är operativt vilket betyder att vi avlastar er i stort och smått genom konkreta uppgifter. Alla projekt är unika. Därför skräddarsyr vi alltid koordineringen för att passa de specifika önskemålen och behoven. Gemensamt för alla projekt är att de effektiviserar administrationen.

Vi har BAS-U

Samtliga av oss på WermKon har Bas-U. Detta innebär att vi bland annat:

• Säkerställer att entreprenörer på arbetsplatsen följer arbetsmiljöreglerna.
• Samordnar arbetet med att förebygga risker på arbetsplatsen.
• Ser till att personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas.

Så fungerar det
Vad behöver du?
Planering

Vi planerar projektet.

Vi ser till att tidsplaner hålls och att avstämningar sker.

Administration

Administration innebär att vi löser olika konkreta uppgifter. Det kan vara allt ifrån komplexa helheter till mindre enklare uppgifter.

Dokumentation

Under ett projekt ansvarar vi för att skriva dokumentation. Vi lämnar över den när projektet är klart.

Uppföljning

När ett projekt är klart gör vi en uppföljning med projektledaren och andra i teamet.

Kontaktperson
Koordinering
Hanna Philipsson
Koordinator
Tips
Koordinering
3 situationer där koordinering gör skillnad
Referenser
BillerudKorsnäs
Koordinering / HSE /Utbildning
Actemium
Koordinering