Vi genomför utbildningar som säkerställer att dina medarbetare har relevanta och uppdaterade kunskaper inom första hjälpen, hjärt- och lungräddning (HLR) och Heta Arbeten.

Utbildning är en färskvara som alltid måste uppdateras. Därför håller vi koll på vilka nya lagar och regler som kommer. Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg och en långsiktig plan för er verksamhet.

Utbildning och säkerhet ska vara för alla

Vi hjälper alla branscher och verksamheter för att skapa trygga arbetsplatser och trygga medarbetare. Om du har ett projekt där andra leverantörer saknar en viss utbildning kan vi även utbilda dem.

Så fungerar det
Våra olika utbildningar
Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Den som utbildats och blivit godkänd samt innehar ett giltigt certifikat är behörig att utföra tillfälliga brandfarliga arbeten. Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. En del i målsättningen med framtagandet av konceptet har varit att minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer och utförare.

Första hjälpen

Första hjälpen

Trots att det är ett lagstadgat krav att det på alla arbetsplatser ska finnas kunskap om första hjälpen och hjärt- lungräddning ser vi en större nytta med att utbilda sin personal än så.
Det ger en trygghet för både egna medarbetare och kunder eller beställare. Den kurs i Första hjälpen vi erbjuder följer de riktlinjer som är satta av Svenska HLR-rådet och våra utbildare är alltid uppdaterade.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren, bland annat, kunna:

 • Förstå vikten av snabb insats och att söka hjälp på rätt nivå
 • Bedöma situationen och olycksplatsen
 • Skapa fri luftväg
 • Hjärt- lungräddning, HLR, med hjärtstartare.
 • Hantera ett luftvägsstopp
 • Identifiera och utföra åtgärder vid sjukdomsfall som hjärtinfarkt, stroke, diabetes, allergiska reaktioner och krampanfall.
 • Identifiera och utföra åtgärder vid cirkulationssvikt
 • Identifiera och utföra åtgärder vid olycksfall som lett till yttre blödning, brännskada, inre blödning samt nack- och ryggskada.
 • Ge någon ett första psykosocialt stöd vid en kris

Utbildningen utförs i era lokaler, i känd miljö. På så sätt minimerar ni frånvarotiden från er arbetsplats. Kursens innehåll kan även anpassas till er verksamhet. HLR kan till exempel bytas ut mot utökad Första hjälpen, enligt era önskemål om deltagarna tidigare genomfört separat HLR-utbildning de senaste 6 månaderna.

Efter genomgången kurs i första hjälpen får deltagarna ett utbildningsbevis och arbetsplatsen får ett diplom att hänga upp som visar att arbetsplatsen gjorts tryggare genom att ha beredskap och utbildad personal.

Vill ni ha ytterligare information eller undrar hur vi kan anpassa utbildningen för just er verksamhet så kontakta oss gärna så återkommer vi så snart som möjligt.

Heta Arbeten

Heta Arbeten vid värme eller gnistor

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnista. Enligt säkerhetsföreskrifter ska den som utför sådant arbete ha en relevant utbildning. Inga förkunskaper krävs för den här utbildningen.

Utbildningen innehåller:

 • Allmänt om brandfarliga Heta Arbeten.
 • Säkerhetsregler.
 • Organisation och ansvar.
 • Brandkunskap, brandsläckning och släckutrustning.
 • Förebyggande brandskydd.
 • Brandfarliga vara och EX-miljö.
 • Tätskiktsarbete för tak, väggar och balkonger.

Efter genomförd utbildning med godkänt prov får deltagaren ett utbildningsbevis som är giltigt i fem år.

Hjärt och lungräddning (HLR) med hjärtstartare

HLR-utbildning med hjärtstartare

Utbildningen följer svenska HLR-rådets riktlinjer, vilket betyder att den är kvalitetssäkrad enligt de senaste riktlinjerna. Utbildningen riktar sig till alla som behöver veta hur man ska agera när en vuxen person drabbas av hjärtstopp och luftvägsstopp. Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment. Inga förkunskaper krävs.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

 • Utföra andningskontroll.
 • Veta vad man gör om en person är medvetslös.
 • Larma 112.
 • Utföra HLR (bröstkompressioner och inblåsningar).
 • Bestämma sig för att använda hjärtstartaren.
 • Starta och ansluta hjärtstartaren.
 • Följa enkla instruktioner från hjärtstartaren.
 • Veta hur man ska agera vid luftvägsstopp.

Efter utförd utbildning får arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni har relevanta och uppdaterade kunskaper. Deltagaren får också ett kunskapsbevis som signeras av instruktören.

Referenser
BillerudKorsnäs
Utbildning / HSE / Koordinering