Vi genomför utbildningar som säkerställer att dina medarbetare har relevanta och uppdaterade kunskaper inom heta arbeten, tunga lyft och HLR, hjärt- och lungräddning.

Utbildning är en färskvara som alltid måste uppdateras. Därför håller vi koll på vilka nya lagar och regler som kommer. Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg och en långsiktig plan för er verksamhet.

Utbildning och säkerhet ska vara för alla

Vi hjälper alla branscher och verksamheter för att skapa trygga arbetsplatser och trygga medarbetare. Om du har ett projekt där andra leverantörer saknar en viss utbildning kan vi även utbilda dem.

Så fungerar det
Våra olika utbildningar
HLR-utbildning

HLR-utbildning med hjärtstartare

Utbildningen följer svenska HLR-rådets riktlinjer, vilket betyder att den är kvalitetssäkrad enligt de senaste riktlinjerna. Utbildningen riktar sig till alla som behöver veta hur man ska agera när en vuxen person drabbas av hjärtstopp och luftvägsstopp. Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment. Inga förkunskaper krävs.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

 • Utföra andningskontroll.
 • Veta vad man gör om en person är medvetslös.
 • Larma 112.
 • Utföra HLR (bröstkompressioner och inblåsningar).
 • Bestämma sig för att använda hjärtstartaren.
 • Starta och ansluta hjärtstartaren.
 • Följa enkla instruktioner från hjärtstartaren.
 • Veta hur man ska agera vid luftvägsstopp.

Efter utförd utbildning får arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni har relevanta och uppdaterade kunskaper. Deltagaren får också ett kunskapsbevis som signeras av instruktören.

Heta arbeten

Heta arbeten vid värme eller gnistor

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnista. Enligt säkerhetsföreskrifter ska den som utför sådant arbete ha en relevant utbildning. Inga förkunskaper krävs för den här utbildningen.

Utbildningen innehåller:

 • Allmänt om brandfarliga Heta Arbeten.
 • Säkerhetsregler.
 • Organisation och ansvar.
 • Brandkunskap, brandsläckning och släckutrustning.
 • Förebyggande brandskydd.
 • Brandfarliga vara och EX-miljö.
 • Tätskiktsarbete för tak, väggar och balkonger.

Efter genomförd utbildning med godkänt prov får deltagaren ett utbildningsbevis som är giltigt i fem år.

Tunga lyft

Tunga lyft är mer än tunga lyft

Enligt AFS 2006:06 §26 ska arbetsgivare se til att arbetstagare har rätt utbildning för att få använda lyftanordningar och lyftredskap genom säkra lyft. Denna utbildningen riktar sig till alla som arbetar med tunga lyft eller behöver lära sig att lyfta rätt.
Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen innehåller:

 • Lagar, föreskrifter och standarder.
 • Val av rätt lyftredskap.
 • Kontroll, underhåll och tillsyn av lyftanordningar.
 • Lastkoppling och mottagning.
 • Riskbedömning och ansvar vid tunga lyft.
 • Tyngdpunkt, arbetsvinklar och maxlaster.
 • Kätting.
 • Daglig kontroll av lyftredskap.
 • Signaler, tecken och kommunikation.
Kontaktperson
Thomas Andersson
HSE-konsult, Utbildning
Bra att veta
Utbildning
5 tillfällen där utbildning är nödvändigt
Referenser
BillerudKorsnäs
Utbildning / HSE / Koordinering