På WermKon strävar vi efter att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en riktigt bra arbetsmiljö. Det gör vi genom att arbeta enligt vår egen  företagskultur som är baserad på sunda värderingar.

Wermkons företagskultur

Inkluderande arbetsmiljö

Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats med mångfald och som därmed levererar bättre tjänster och upplevelser för kunden.

Likabehandling

Vi behandlar alla lika och ger alla samma möjligheter oberoende av utbildningsnivå, utseende, etnicitet, nationellt ursprung, religion eller trosuppfattning, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck för kön, ålder, funktionsnedsättning, civilstånd eller familjestatus.

Respektfullt beteende

Vi accepterar inte respektlöst beteende, mobbning, diskriminering, trakasserier eller ofredande som till exempel sexuella närmanden.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med lagar och bindande krav.

Informations- och utbildningskrav

Alla våra medarbetare förbinder sig att följa WermKons uppförandekod och utbildas i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete samt får löpande fortbildning i riskhantering. Som ett minimum har alla våra medarbetare kunskaper i Första hjälpen och HLR, SSG Grund och BAM.

Uppmuntrar vidareutveckling

Våra medarbetare uppmuntras till professionell vidareutveckling inom WermKon för att kunna leverera morgondagens tjänster till våra kunder.

Uppmuntrar hälsa och välmående

Vi verkar för bättre hälsa genom att uppmuntra träning och god kosthållning samt informerar om dessa ämnesområden.

Säkra och hälsosamma arbetsförhållanden

Vi erbjuder säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa. Våra arbetsprocesser ska eliminera faror och minimera arbetsmiljörisker.

Samrådan och medverkan

Vi samråder och medverkar med arbetstagare och deras representanter i vårt arbetsmiljöarbete.

Läs också om vårt ständiga arbete för hållbara arbetsplatser.

För oss på Wermkon är det viktigt att alla kollegor får en stimulerande arbetsmiljö som är säker, trivsam och utvecklande. Vi strävar efter att  alla  medarbetare ska kunna påverka sina arbeten och företagets verksamhet i stort.  Vi jobbar för att alla ska komma hem hela efter en arbetsdag, vilket gör att vår konsulter får vara med och göra skillnad – på riktigt.

Kontakt
Hanna Lundgren
HR och Hållbarhetschef
Jobba hos oss
Nu söker vi dig som är en kvalificerad HSE konsult
Hållbarhet
Vägen till en hållbar arbetsplats
Kvalitets- och miljöstyrning
Certifierade inom kvalitets- och miljöstyrning