Vår vision är att skapa balans mellan människa, miljö och ekonomi. Vi sätter alltid människan främst i allt som vi gör. Och vi ser till att alla kommer hem hela efter en arbetsdag. Vidare värnar vi om miljö och klimat. Detta möjliggörs via en långsiktig hållbar ekonomi.

Vi WermKon-säkrar verksamheter

Vår vision är att WermKon-säkra så många arbetsplatser som möjligt. Det innebär att vi sätter en kvalitetsstämpel på en säker arbetsplats som följer alla lagkrav och att arbetet utförs med hög kvalité.

Att WermKon-säkra sin verksamhet innebär att verksamheten drivs enligt lagar och föreskrifter samt att en fullständig dokumentation har gjorts. Det innebär också att alla anställda får den utbildning som de behöver för att kunna göra sitt jobb på ett säkert sätt.

Historien
Säkerheten som kärnverksamhet
Hållbarhetsarbete & miljöfokus
Så här ser vi på miljö och kvalitet