Arbetet med HSE, hälsa, miljö och säkerhet kan aldrig bli färdigt utan pågår varje dag Vi tar ett helhetsansvar för säkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Du hittar oss inom industrin, på olika byggarbetsplatser samt inom områden som gruvindustri, kärnkraft, energi och kemi. Där ser vi till att lagar och regler följs samt att ett systematiskt miljöarbete utförs. Varje dag. Året om.

Vi säkrar arbetsplatsen OCH tar även hand om det administrativa

Wermkons HSE-konsulter tar det operativa ansvaret kring arbetsmiljö och säkerhet genom riskanalyser, säkerhetsronder och löpande kontroller. Vi avlasta även det administrativa arbetet med protokoll, arbetsmiljöplaner och andra dokument som behövs på en säker arbetsplats. Alla våra konsulter Bas-U och gör riskanalyser, skapar underlag för alla typer av arbeten som kräver extra risk.

Detta är en kombination som gör oss unika på marknaden och frigör dig som ansvarig från en hel del oro och pappersarbete.

Verksamma dygnet runt. Året om

Vi jobbar alltid i team. Detta innebär att vi alltid är minst 2 kunsulter som har full kännedom om projektet och uppdraget. Vi har genom detta arbetssätt möjligheten att gå skiftgång och kunna säkerställa säkerheten på sajten 24 timmar om dygnet. Året runt.

 

 

Vi arbetar med allt inom HSE så du kan känna dig trygg

 • Bas-U
  Samtliga HSE-konsulter på WermKon har Bas-U.
 • Elektronisk arkivering och ledningssystem
  Under arbetet dokumenterar vi löpande vad som sker och för protokoll.
 • Brand- och livräddningsutbildningar
  Vi erbjuder även utbildningar inom säkerhet som Heta Arbeten och HLR, hjärt- och lungräddning.
 • Riskanalys
  Vi gör kontinuerliga riskanalyser och riskbedömningar i varje projekt.
 • Säkerhetsronder
  Enligt bestämda intervall går vi säkerhetsronder i er verksamhet och rapporterar eventuella bristfälligheter.
 • Samordnare på plats
  Om ni vill finns någon av våra HSE-konsulter hos er 24 timmar om dygnet, varje dag, året om.
Kontakt
Lena Jonsson
VD/Ägare/Marknad
Referenser inom HSE
YARA Köping
100 000 h utan säkerhetsrelaterade incidenter.
NCC, Branäs
Frigjord tid skapade en bättre arbetsmiljö.
Wermkonsäkrat
Se vår film om hur vi säkrar din site och frigör mer tid till dig
Så släcker vi arbetsmiljöverkets åtgärdspunkter
Wermkon utbildning
Vi utbildar dig i heta arbeten