Arbetet med hälsa, säkerhet och miljö (HSE), pågår varje dag. På Wermkon har vi jobbat fram ett unikt arbetssätt där vi tar ett omfattande helhetsansvar för säkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi hjälper er bransch med HSE

Ni hittar alltid våra HSE-konsulter i team och inom flera olika branscher som industrin, på olika byggarbetsplatser och inom områden som gruvindustri, kärnkraft, energi och kemi. På plats ser vi till att lagar och regler följs samt att ett systematiskt miljöarbete utförs. Varje dag, året om.

Vårt unika arbetssätt med HSE

Wermkons konsulter tar det operativa ansvaret kring arbetsmiljö och säkerhet genom riskanalyser, säkerhetsronder och löpande kontroller. Unikt för vårt HSE-arbete är att vi även avlastar det administrativa arbetet med dokumentation som behövs på en säker arbetsplats. Det kan handla om bland annat protokoll, arbetsmiljöplaner och andra dokument. Detta är en kombination som gör oss unika på marknaden och frigör dig som ansvarig från en hel del oro och pappersarbete. I det stora hela bidrar vårt arbetssätt till en stor effektivisering på arbetsplatsen och skapar möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet. Läs mer om hur vi arbetar i projekt.

Vi har Bas-U

Samtliga av våra konsulter har Bas-U, vilket innebär att de ansvarar för utförande. Ansvar för utförande innebär att vår konsulter med Bas-U samordnar arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Detta för att kunna säkerställa att arbetsmiljöarbetet vid projektet följer bestämda föreskrifter. Det innebär bland annat att vi:

  • Säkerställer att entreprenörer på arbetsplatsen följer arbetsmiljöreglerna.
  • Samordnar arbetet med att förebygga risker på arbetsplatsen.
  • Ser till att installera personalutrymmen och sanitära anordningar.
Kontakt
Thomas Andersson
Konsultchef

 

Våra HSE-konsulter är verksamma på plats dygnet runt, året om

Som kund ska du alltid kunna känna en trygghet i att ha Wermkons experter inom HSE på plats. Därför strävar vi alltid efter att jobba i team, bestående av minst två konsulter. På så vis kan vi alltid täcka upp för varandra och få full kännedom om uppdraget och projektet dygnet runt. Genom detta arbetssätt har vi möjlighet att gå skiftgång och kunna säkerställa säkerheten på site 24 timmar om dygnet, året om.

Så arbetar vi i din branch
Industri och processindustri

Våra HSE-konsulter finns ute på site, 24 timmar om dygnet året om, för att skapa goda förutsättningar för en trygg och säker arbetsplats. På plats utför vi skyddsronder, dokumentation, säkerhetskurser, tar hand om det administrativa arbetet, upprättar arbetsmiljöplaner, ser till att arbetsberedningar följs och att systematiskt arbetsmiljöarbete utförs. Våra HSE-konsulter har möjlighet att vara på plats hos er under hela processen, från saneringsarbete till uppbyggnad och driftsättning. Vår unika tjänst inom HSE frigör tid och skapar säkra arbetsplatser.

Bygg och entreprenad

Våra konsulter utför HSE/KMA på plats, 24 timmar om dygnet året om, för att frigöra tid och skapa säkra arbetsplatser. På plats utför vi ständiga kontroller av ställningar, ser till att arbetsberedningar följs, skapar arbetsmiljöplaner, frigör tid genom att ta hand det administrativa arbetet och dokumentation. Vi hjälper till att upprätta administrativa verktyg som SharePoint-portaler där projektets alla dokument lagras och sorteras redan från projektets uppstart. Portalen som används under projekttiden kan även användas efter avslutat projekt, som digitalt arkiv och för underhålls- eller fortlöpande arbete. Läs mer om hur vi arbetar med dokumentation här. Vi har möjlighet att besöka arbetsplatser över hela Sverige och på så vis skapa en säkrare arbetsmiljö.

Tunnel och järnväg

Våra HSE-managers och specialister finns på site, 24 timmar om dygnet året om, för att skapa säkra arbetsplatser. Vi utför systematiskt arbetsmiljöarbete, upprättar arbetsmiljöplaner, och utför kontroller och riskanalyser, bland annat GAP-analyser, för att upptäcka risker på arbetsplatsen.

En personer i varselkläder och skyddsutrusting som tar på sig skyddsglasögon.
Systematisk arbetsmiljö
Rutiner för säkra arbetsplatser
Utbildningar
Utbildningar som skapar trygghet på jobbet
Referenser