Arbetet med HSE, hälsa, miljö och säkerhet kan aldrig bli färdigt utan pågår varje dag.
Vi tar ett helhetsansvar för säkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Du hittar oss inom industrin, på olika byggarbetsplatser samt inom områden som gruvindustri, kärnkraft, energi och kemi. Där ser vi till att lagar och regler följs samt att ett systematiskt miljöarbete utförs. Varje dag. Året om.

Vi säkrar arbetsplatsen OCH tar hand om det administrativa

Wermkons HSE-konsulter tar det operativa ansvaret kring arbetsmiljö och säkerhet genom riskanalyser, säkerhetsronder och löpande kontroller. Vi avlastar även det administrativa arbetet med protokoll, arbetsmiljöplaner och andra dokument som behövs på en säker arbetsplats. Våra konsulter är utbildade Bas-U, gör riskanalyser, skapar den dokumentation som krävs för uppdraget.

Detta är en kombination som gör oss unika på marknaden och frigör dig som ansvarig från en hel del oro och pappersarbete.

Verksamma dygnet runt – Året om

Vi jobbar alltid i team. Detta innebär att vi alltid är minst 2 konsulter som har full kännedom om projektet och uppdraget. Vi har genom detta arbetssätt möjligheten att gå skiftgång och kunna säkerställa säkerheten på sajten 24 timmar om dygnet. Året runt.

Vi arbetar med allt inom HSE så du kan känna dig trygg

  • Bas-U
    Samtliga HSE-konsulter på WermKon har Bas-U.
  • Dokumentation
    Under arbetet dokumenterar vi löpande vad som sker och för protokoll.
  • Brand- och livräddningsutbildningar
    Vi erbjuder även utbildningar inom säkerhet som Heta Arbeten och HLR, hjärt- och lungräddning.
Kontakt
Lena Jonsson
VD - Ägare
Se våra filmer
Brand och Livräddningsutbildning
Dokumentation
Projekt inom HSE
AGN Haga, Västlänken Göteborg
Frigjord tid skapar en bättre arbetsmiljö.
Ragn-Sells Salarium
Ett hållbart projekt