Arbetet med hälsa, säkerhet och miljö (HSE) pågår varje dag. På Wermkon har vi jobbat fram ett unikt arbetssätt där vi tar ett omfattande helhetsansvar för säkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vårt unika HSE-arbete frigör tid och skapar säkra arbetsplatser.

Vi hjälper er bransch med HSE

Ni hittar alltid våra HSE-konsulter i team och inom flera olika branscher som industrin, på olika byggarbetsplatser och inom områden som batteri, Infrastruktur, energi, raffinaderi(petrokemi) och papper/massa. På plats ser vi till att lagar och regler följs samt att ett systematiskt miljöarbete utförs. Varje dag, året om.

Kontakt
Thomas Andersson
Företagschef - WermKon

Vårt unika arbetssätt med HSE

Wermkons konsulter tar det operativa ansvaret kring arbetsmiljö och säkerhet genom riskanalyser, säkerhetsronder och löpande kontroller. Unikt för vårt HSE-arbete är att vi även avlastar det administrativa arbetet med dokumentation som behövs på en säker arbetsplats. Det kan handla om bland annat protokoll, arbetsmiljöplaner och andra dokument. Detta är en kombination som gör oss unika på marknaden och frigör dig som ansvarig från en hel del oro och pappersarbete. I det stora hela bidrar vårt arbetssätt till en stor effektivisering på arbetsplatsen och skapar möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet. Läs mer om hur vi arbetar i projekt.

Vi har Bas-U

Samtliga av våra konsulter har Bas-U, vilket innebär att de ansvarar för utförande. Ansvar för utförande innebär att vår konsulter med Bas-U samordnar arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Detta för att kunna säkerställa att arbetsmiljöarbetet vid projektet följer bestämda föreskrifter. Det innebär bland annat att vi:

  • Säkerställer att entreprenörer på arbetsplatsen följer arbetsmiljöreglerna.
  • Samordnar arbetet med att förebygga risker på arbetsplatsen.
  • Ser till att installera personalutrymmen och sanitära anordningar.

 

Våra HSE-konsulter är verksamma på plats dygnet runt, året om

Som kund ska du alltid kunna känna en trygghet i att ha Wermkons experter inom HSE på plats. Därför strävar vi alltid efter att jobba i team, bestående av minst två konsulter. På så vis kan vi alltid täcka upp för varandra och få full kännedom om uppdraget och projektet dygnet runt. Genom detta arbetssätt har vi möjlighet att gå skiftgång och kunna säkerställa säkerheten på site 24 timmar om dygnet, året om.

Systematisk arbetsmiljö
Så skapar vi rutiner för säkra arbetsplatser
Utbildningar
Utbildningar som skapar trygghet på jobbet
Våra medarbetare berättar
Anna delar sina bästa tips för en säker arbetsplats

Vill du att vi kontaktar dig?

Kontakta oss - Stor variant
Nyhetsbrev
GDPR