På Wermkon brinner vi för att leverera tjänster av högsta kvalitet till våra kunder. Med våra ISO-certifieringar kan du vara säker på att vi lever upp till de högsta kraven och standarderna inom de branscher som vi arbetar inom. 

Därför är ISO-certifieringar avgörande för att säkerställa högsta kvalitet

Kvalitet: Vi har certifikatet ISO 9001, vilket säkerställer att vi har ett välfungerande ledningssystem för kvalitet. Det betyder att vi ständigt förbättrar vår verksamhet och att du kan lita på att vi levererar det vi lovar.

Hållbarhet: Vi är certifierade enligt ISO 14001, vilket visar att vi tar ansvar för vår miljöpåverkan. Vi har tydliga rutiner och följer vår hållbarhetspolicy, i alla led – från tjänsteresor till kemikaliehantering. 

Säkerhet: Med certifikatet ISO 45001 arbetar vi för en säker och trivsam arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi arbetar löpande med att inkludera våra medarbetare i processen med att skapa en trygg arbetsmiljö och jobbar ständigt med att förebygga olyckor och tillbud. 


Vi bryr oss om våra kunder och vår planet!

Våra ISO-certifieringar är en viktig del av vårt arbete för att skapa en hållbar framtid. Vi vill att du ska känna dig trygg med att du anlitar en leverantör som tar ansvar för kvalitet, hållbarhet och säkerhet.