Jobbar du i projekt inom infrastruktur? Då är du väl medveten om att det ofta handlar om omfattande projekt, under lång tid, med mycket personal i omlopp. Här är omsorgsfullt hälso- och säkerhetsarbete en förutsättning för en fungerande vardag utan olyckor och tillbud.


För att kunna hantera arbetet med hälsa, säkerhet och miljö (HSE) för projekt inom infrastruktur är det oerhört viktigt med ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med konkreta handlingsplaner och löpande säkerhetskontroller. Våra HSE-managers och specialister är tillgängliga med sin kunskap och expertis för er som jobbar i infrastrukturprojekt inom sektionerna tunnel, järnväg och väg.

Omfattande HSE-tjänster för projekt inom infrastruktur

Vi erbjuder omfattande HSE för infrastruktur och är specialiserade inom hälso- och säkerhetslösningar. Vårt främsta mål är alltid att hjälpa våra kunder att få till en trygg och säker arbetsmiljö. Vi hjälper bland annat till att ta fram handlingsplaner för:

 • brandriskhantering
 • arbetsmiljö och säkerhetskultur
 • regeltillämpning och efterlevnad
 • kris- och katastrofhantering
 • tunnelspecifika risker

 

Läs mer om handlingsplanerna

 

 

Illustration på två personer i skyddskläder som ser över ett lyft av en container.

Unikt arbete där vi tar hand om helheten

Unikt för vårt arbete är att vi också hjälper er med dokumentation. Genom att avlasta er med det administrativa arbetet frigör vi tid för er och ni kan lägga fokus på andra saker som behöver göras. I praktiken innebär även vårt arbete att utfärda tillstånd för bland annat heta arbeten, genomföra utbildningar, granska arbetsberedningar och riskanalyser, utföra fysiska kontroller och skyddsronder på arbetsplatser och delta på produktionsmöten.

Våra HSE-managers säkerställer arbetsmiljöarbetet för projekt inom infrastruktur

Som kund kan ni förvänta er drivna och handlingskraftiga konsulter som är HSE-specialister inom infrastruktur. Alla våra HSE-managers och specialister är byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (Bas-U). Det betyder att vi säkerställer att arbetsmiljöarbetet vid ert projekt följer bestämda föreskrifter. Det innebär i sin tur, att vi även ansvarar för utförande genom att samordna arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen som bland annat:

 • Säkerställer att entreprenörer på arbetsplatsen följer arbetsmiljöreglerna.
 • Samordnar arbetet med att förebygga risker på arbetsplatsen.
 • Ser till att installera personalutrymmen och sanitära anordningar.

Genom att kombinera vår breda expertis, erfarenhet och stöd från hela Wermkon-teamet, erbjuder vi våra kunder heltäckande lösningar för att hantera de utmaningar och problem som är unika för infrastruktursektorn. Vi ser till att skapa en säker och trygg arbetsmiljö att vistas i, för alla på er arbetsplats.

Wermkons arbetsprocess för att skapa säkra och trygga arbetsplatser

 1. Initial analys och behovsbedömning
 2. Riskbedömning och planering
 3. Utveckling av HSE-program och policys
 4. Utbildning och medvetenhetshöjning
 5. Implementering och kontinuerlig övervakning
 6. Utvärdering och förbättring

 

Läs mer om vår process

Kontakt
Lena Jonsson
VD - Ägare

Tunnel

Referensprojekt AGN Haga Västlänken

2020 fick Wermkon i uppdrag att göra en utredning kring hälso- och skyddsarbetet för en del av AGN Haga Västlänkens infrastrukturprojekt. Utredningen resulterade i en analys och att en av Wemkons HSE-managers blev tilldelad rollen som hälso- och skyddschef för det berörda området. Wermkons konsult fanns på plats under två år.

”Samarbetet med konsulten från Wermkon var exceptionellt bra, där konsulten har visat förmågan av kompetens genom att förstå problematiken och föreslå en lösning. Transparens, öppenhet och viljan att skapa förändring är sådant som bidragit till ett uppskattat samarbete”.

– Per-Olov, biträdande projektdirektör för AGN Haga Västlänken

Läs om projektet här