Frågor eller synpunkter?

Har du frågor om webbplatsen eller synpunkter du vill meddela oss, tveka inte att
kontakta oss.

Browser/webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare, exempelvis de senaste versionerna av Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox och Safari. Äldre webbläsare visar samma innehåll, men då utan att webbplatsen får ”rätt” utseende eller formgivning.

Webbplatsen är responsiv och anpassas för bästa tillgänglighet efter mobil, ipad och desktop.

 

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, inklusive utan begränsning upphovsrätt, varumärkesrätt och databasrättigheter kopplade till informationen, texter, bilder, logotyper, fotografier och illustrationer på webbplatsen samt utformning och design av webbplatsen, är WermKons rättighet eller har licensierats till WermKon av ägaren/ägarna till dessa rättigheter.

WermKon godkänner att du surfar på webbplatsen och tittar, kopierar, skriver ut och distribuerar dokument och/eller bilder som är publicerade på webbplatsen förutsatt att det är för personligt bruk, icke-kommersiellt ändamål och/eller för informationssyfte samt att WermKon anges som källa vid varje tillfälle. Alla bilder, logotyper och därtill kopplade rättigheter ägs av WermKon med ensamrätt. Det är förbjudet att förändra, använda eller överföra informationen för kommersiellt ändamål.