På Wermkon arbetar vi ständigt med kvalitets- och miljöstyrning. Vi utvecklar projekt och affärsidéer som möter de senaste kund- och myndighetskraven. Vi fångar också upp framtida behov hos våra kunder, samhället och det världssamfund vi verkar inom.

  • Vi utför våra tjänster i överensstämmelse med våra kunders kvalitets- och miljökrav, samt lagar och bindande krav för miljö och våra tjänster.
  • Vi ställer våra bäst lämpade resurser till förfogande. Detta för att optimera varje uppdrag och därigenom maximerar vi kvalitets- och miljöförbättringar hos våra kunder.
  • Vi strävar mot ständig förbättring genom öppenhet och engagemang, samt genom att årligen utvärdera vårt hållbarhetsarbete och utbilda våra medarbetare.
  • Vi utför riskanalyser i vår verksamhet och i våra uppdrag.
  • Vi kommunicerar och agerar enligt vårt verksamhetssystem för att säkra ett väl fungerande samarbete med varje enskild kund.
  • Vi arbetar aktivt med att förbättra vår miljöprestanda inom transporter genom digitala möten och val av fordon.
  • Vi väljer underleverantörer som uppfyller våra krav på kvalitet, miljö och leveranssäkerhet, samt i första hand är certifierade i linje med våra egna värderingar och certifikat.

Certifierade inom kvalitets- och miljöstyrning

Vi arbetar med ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi har tre certifikat inom kvalitets- och miljöstyrning vilka säkerställer och visar på att vi arbetar utifrån de krav och standarder som ställs på oss som företag, men också på att vi levererar våra tjänster med högsta kvalitet.

 

Läs mer om våra certifikat

Kontakt
Hanna Lundgren
HR och Hållbarhetschef
Hållbar arbetsplats
Vägen till en hållbar arbetsplats
Arbetsmiljö
Vägen till en attraktiv arbetsgivare