Ett noggrant säkerhets- och hälsoarbete är en viktig del i projekt inom raffinaderi. Med ett grundligt systematiskt arbetsmiljöarbete med hälsa, säkerhet och miljö i fokus ges din arbetsplats rätt förutsättningar för en trivsam och fungerande vardag utan olyckor och tillbud.


För projekt inom raffinaderi kan det många gånger vara svårt att hålla koll på att all personal följer kravet för personlig skyddsutrustning (PPE), att de som befinner sig på site har behörighet, att all personal mår bra, och att rastplatser och omklädningsrum är i den omfattning som är lagstadgat. Våra HSE-managers finns tillgängliga för att bland annat hålla ordning på dessa saker och för att sätta hälsa, säkerhet och miljö i fokus på just er arbetsplats. Tillsammans underlättar vi arbetsdagarna och ser till att ni har en bra arbetsmiljö att vistas i.

Trygga ert raffinaderi med HSE-managers som hjälper er med systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är av största vikt för att kunna hantera och upprätthålla arbetet med hälsa, säkerhet och miljö för projekt inom raffinaderi. Till hjälp finns våra HSE-managers och specialister som med sin kunskap och expertis ser till att arbetet utförs korrekt på den siten ni arbetar på, varje dag, året om. På plats utför våra HSE-managers regelbundna skyddsronder, riskbedömningar, uppföljningar och ser till att arbetsmiljö och säkerhet efterlevs enligt lagar och regler, samtidigt som de finns på plats för att samordna, agera rådgivare, ta hand om dokumentation och hålla utbildningar.

Wermkons arbetsprocess för en säker arbetsplats

Vi på Wermkon arbetar alltid strukturerat och noggrant för att uppfylla önskade resultat. Genom definierade steg i arbetsprocessen säkerställer vi en trygg arbetsmiljö och effektiv riskhantering. Det handlar om bland annat

  • Toolboxmöten på site
  • Ronder på site för att upptäcka fel och brister, samt se till att eventuella fel och brister åtgärdas
  • Kontrollerar att alla tillstånd är i ordning och att sjukvårdsmaterial finns på plats
  • Möten för samordning och HSE
  • Att skyltning finns och är korrekt

 

Läs mer om vår process

Erfarna HSE-specialister med fokus på raffinaderi

Som kund till oss kan ni förvänta er ett transparent bemötande av drivna, handlingskraftiga och erfarna HSE-specialister inom raffinaderi. Våra konsulter har ett brett kompetensnät från tidigare yrken och anställningar och du som kund kan alltid förvänta dig den kunskap och de förutsättningar som krävs för det specifika uppdraget. Med vår breda kompetens och många års erfarenhet inom branschen är Wermkon redo att stötta er och erbjuda heltäckande HSE-lösningar, skräddarsydda för att hantera de unika utmaningar ert raffinaderiprojekt innebär.

Kontakt
Lena Jonsson
VD - Ägare