Illustration med element inom batteriindustrin.

Batteriindustrin är en komplex miljö att arbeta i där hantering av många olika kemikalier sker. Rutiner och kunskap kring kemikaliehantering är en förutsättning för en hälsosam och säker arbetsmiljö. Vi på Wermkon erbjuder anpassad HSE för batteriindustrin för att ni ska få till en trygg och säker arbetsmiljö för alla medarbetare.

Skräddarsydda HSE för projekt inom batteriindustrin

För att skapa en hälsosam och säker harbetsmiljö för alla anställda inom batterisektorn krävs ett omfattande HSE arbete. På Wermkon använder vi systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som verktyg för att hjälpa till att förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Det innebär bland annat att vi tar fram och inför rutiner för hanteringen av olika typer av kemikalier. Vid hantering av CMR-klassificerade kemikalier finns en rad regler att följa, på arbetsmiljöverket kan du skaffa dig kunskap kring vad som gäller vid arbeta med CMR-klassificerade ämnen.

Inom batterisektorn hanteras dagligen många olika typer av kemikalier. Både mutagena och cancerframkallande, så kallade CMR-klassificerade ämnen. Det gör det otroligt viktigt att följa lagar och förordningar för ett säkert arbete. Vetskapen om farorna med dessa ämnen är hög men kunskapen om reglerna är ofta desto mindre.

Mutagena och cancerframkallande ämnen

Ämnen som är mutagena eller cancerframkallande ämnen innebär allvarliga risker. Dessa risker märks oftast inte vid direkt kontakt med ämnena, men kan ge allvarliga effekter som cancer en lång tid efter. Dessa ämnen kan också vara skadliga för nästa generation då de påverkar fortplantningsförmågan, foster och kan ge genetiska skador.

I vårt arbete för batterisektorn stöter vi ofta på problem med bland annat:

  • hanteringen av cancerframkallande och mutagena ämnen som Kobolt och Litium
  • hanteringen av brandfarliga varor
  • användandet av rätt PPE (personlig skyddsutrustning) för miljön.

Med kunskap kring farorna, lagarna och förordningarna står vi på Wermkon redo med vår expertis varje dag, året om för att kunna följa tidsplanering och anpassa arbetsdagarna utefter era önskemål.

 

Illustration på två personer i skyddskläder framför en industribyggnad, en elbil som laddas och två labbarbetare.

Vi tar hand om helheten

Unikt för vårt arbete är vi utöver traditionellt HSE-arbete kan hjälpa er med dokumentation och utbilda alla anställda inom heta arbete och hjärt- och lungräddning. Det innebär att ni kan lägga fullt fokus på primära arbetsuppgifter och se till att alla medarbetare har relevanta och uppdaterade kunskaper inom brand- och livräddning – allt för att hjälpa er att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Wermkons arbetsprocess för säkra och trygga arbetsplatser

  1. Initial analys och behovsbedömning
  2. Riskbedömning och planering
  3. Utveckling av HSE-program och policys
  4. Utbildning och medvetenhetshöjning
  5. Implementering och kontinuerlig övervakning
  6. Utvärdering och förbättring

 

Läs mer om vår process

Vad du kan förvänta dig från oss på Wermkon

Genom att kombinera vår breda expertis, erfarenhet och stöd från hela Wermkon-teamet kan vi erbjuda våra kunder heltäckande HSE-lösningar. På så vis kan vi hantera de utmaningar och problem som är unika för batteribranschen. Som kund kan du alltid förvänta dig erfarna konsulter med ett professionellt uppträdande och hög leveransefterlevnad av vårt arbete. I gengäld förväntar vi oss en rak och tydlig kommunikation för att möta visioner, tidplaner och skapa de bästa förutsättningarna för en säker och trygg arbetsplats.

Kontakt
Thomas Andersson
Företagschef - WermKon