Vår vision är att vara det ledande konsultföretaget inom HSE och en hållbar arbetsplats. Vi sätter människan främst och strävar efter en verksamhet som är en säker arbetsplats för arbetstagare, kunder och partners.

Vår verksamhet ska präglas av balans mellan människa, miljö och lönsamhet. Vi kämpar alltid för att skydda miljön och arbetar ständigt med att förbättra vårt verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För att lyckas med detta arbetar vi efter hållbarhetsrutiner och policys som ska finnas till hands som en trygghet för våra leverantörer, affärspartners och medarbetare. Dessa ska säkerställa hållbart arbete i enlighet med angivna lagar och regler. Hållbarhetspolicyn är formulerad enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, samt övriga identifierade krav från våra intressenter. Allt detta för att kunna möta kundens behov och skapa en hållbar arbetsplats.

Hur vi arbetar med hållbarhet och vägen till en hållbar arbetsplats

Vi bedömer alla våra samarbets- och affärspartners genom en kartläggning av viktiga hållbarhetsfrågor. De ska också uppfylla fastställda krav för arbetsmiljö och signera vår uppförandekod, om den granskade parten inte redan har en motsvarande uppförandekod. Här kan du läsa mer om vår uppförandekod.

Kontakt
Hanna Lundgren
HR och Hållbarhetschef
Kvalitets- och miljöstyrning
Certifierade inom kvalitets- och miljöstyrning
Arbetsmiljö
Vägen till en attraktiv arbetsgivare
ISO 14001
Hållbarhet i alla led med ISO 14001 för miljöledningssystem