Inom projekt för energisektorn med risker som värme, höga tryck, sprängningar och installationer av pannor och skorstenar, spelar en trygg och säker arbetsmiljö en viktig roll. Vi erbjuder omfattande HSE för projekt inom energi och vårt mål är alltid att hjälpa våra kunder att få till en trygg och säker arbetsmiljö.

Våra HSE-managers och specialister är tillgängliga med sin kunskap och expertis för er som jobbar i projekt inom energisektorn. Det betyder att vi ser till att lagar och regler följs samt att ett systematiskt miljöarbete utförs på den siten ni arbetar på, varje dag, året om.

Säkerhets- och arbetsmiljösamordning – HSE för projekt inom energi

Inom projekt för energisektorn agerar Wemkons HSE-managers och specialister som arbesmiljösamordnare för utförande av arbetet (Bas-U). Det betyder att vi säkerställer att arbetsmiljöarbetet vid ert projekt följer bestämda föreskrifter. Det innebär i sin tur, att vi även ansvarar för utförande genom att samordna arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen som bland annat:

  • ta fram brandskydds- och arbetsmiljöregler.
  • tillhandahåller och sätter upp en arbetsmiljöplan.
  • koordinerar entreprenörerna på site, säkerställer att de jobbar säkert, samt följer satta säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöregler.
  • samordnar arbetet med att förebygga risker på arbetsplatsen.

Illustration på två personer i skyddskläder framför ett hus och vindkraftverk.

Unikt HSE-arbete för energi-sektorn – vi tar hand om helheten

En unik del i vårt HSE-arbete är att vi även kan hjälpa er med dokumentation. På så vis kan vi avlasta er med administrativt arbete och frigöra tid. Och ni kan lägga fokus på andra saker som behöver göras. Vårt HSE-arbete innebär även att vi kan utfärda tillstånd för bland annat heta arbeten, genomföra utbildningar, granska arbetsberedningar och riskanalyser, utföra fysiska kontroller och skyddsronder på arbetsplatser och delta på produktionsmöten.

Erfarna HSE-specialister inom energisektorn

Som kund kan ni förvänta er drivna, handlingskraftiga och erfarna konsulter som är HSE-specialister inom energi, med ett brett kompetensnät från tidigare yrken och anställningsformer. Genom att kombinera vår breda expertis, erfarenhet och stöd från hela teamet på Wermkon kan vi erbjuda vi våra kunder heltäckande HSE-lösningar för att hantera de problem och utmaningar som är unika för ert projekt inom energi. Vi ser till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla på er arbetsplats.

Wermkons arbetsprocess för säkra och trygga arbetsplatser

  1. Initial analys och behovsbedömning
  2. Riskbedömning och planering
  3. Utveckling av HSE-program och policys
  4. Utbildning och medvetenhetshöjning
  5. Implementering och kontinuerlig övervakning
  6. Utvärdering och förbättring

 

Läs mer om vår process

Kontakt
Lena Jonsson
VD - Ägare

Logotype Mölndal Energi

Referensprojekt Mölndal Energi

I mitten av 2022 fick Wermkon i uppdrag att gå in som Bas-U för underhållsrevisionen av kraftvärmeverket på Mölndals Energi. Uppdraget innebar att utföra skyddsronder samt att se till att entreprenörerna på site arbetade säkert, efter satta föreskrifter och arbetsmiljöregler.

”Vi har nu arbetat med Wermkon vid flera tillfällen och är väldigt nöjda. Deras konsulter är mycket kompetenta och har erfarenhet som kommer fram på ett bra sätt. Vi har fått mycket bra kontakt med de Bas-U som varit på plats hos oss och de visar på både stor samarbetsvilja och företagsamhet. Wermkon är en pålitlig och trygg partner att jobba tillsammans med.”

– Jonny Siwerstam, planeringsingenjör på underhåll, Mölndal Energi.