Denna integritetspolicy förklarar hur vår organisation använder dina personuppgifter när du använder vår webbplats.

Wermkon hanterar personuppgifter i enlighet med “GDPR” – EU:s dataskyddsförordning. Det innebär att alla personuppgifter som Wermkon behandlar hanteras i enlighet med gällande regler och lagstiftning.

Wermkon behandlar personuppgifter med syftet att kommunicera med- och informera nya kunder och potentiella medarbetare om relaterade frågor kring vad branschen arbetar med. Detta syfte inkluderar spridning av fakta, information, och nyhetsbrev till prenumeranter.

Wermkon rättsliga grund för behandling av personuppgifter utgörs av en intresseavvägning, där vi behöver behandla personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att nå ut med information

Om du får information, nyhetsbrev eller deltar i Wermkons verksamhetsområde med dina personuppgifter och har frågor om detta, är du välkommen att kontakta oss.
Wermkon distribuerar eller säljer inte personuppgifter till tredje part.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndigheten som ansvarar för att övervaka och kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen. Som registrerad person har du rätt att lämna in klagomål.

Wermkon sparar personuppgifter så länge det finns en lämplig anledning för detta. Du har rätt att avsluta din fortsatta prenumeration, mottagande av information eller att bli raderad från vår kontaktlista när som helst. Detta görs via e-post till info@wermkon.se eller per brev till Wermkon, Körkarlsvägen 8 A, 653 46 Karlstad.

Denna webbplats skyddas också av Googles integritetspolicy och användarvillkor.