En personer i varselkläder och skyddsutrusting som tar på sig skyddsglasögon.

Här kan du läsa mer om oss och hur vi skapar säkra arbetsplatser samtidigt som vi frigör din tid. Vi är det enda företaget i Sverige som är nischade inom HSE – Health, Safety and Environment. Vi ser att kraven på chefer och projektägare ökar för varje år som går. Därför finns vi här för att avlasta er.

Vi tar det operativa ansvaret för arbetsmiljön

WermKon grundades för att ta det operativa ansvaret med arbetsmiljö och säkerhet samt det administrativa arbetet med riskanalyser. Erbjudandet är nytt på marknaden och innebär en stor effektivisering på arbetsplatser inom batteri, infrastruktur, energi, raffinaderi(petrokemi) och papper/massa.

När vi tar hand om säkerheten och arbetsmiljön kan du som kund fokusera på din kärnverksamhet. Dessutom behöver du inte tänka på det systematiska arbetsmiljöarbetet. För det tar vi hand om.

Läs mer om vårt erbjudande inom HSE här. 

Kontakt
Lena Jonsson
VD - Ägare
Historien
Säkerhet som kärnverksamhet
Vision
Frigöra tid och skapa säkra arbetsplatser
Hållbarhet
Vägen till en hållbar arbetsplats