Vi är det enda företaget i Sverige som är nischade inom HSE – Health, Safety & Environment. Vi ser att kraven på chefer och projektägare ökar för varje år som går. Därför finns vi här för att avlasta er.

Vi tar det operativa ansvaret för arbetsmiljön

WermKon grundades för att ta det operativa ansvaret med arbetsmiljö och säkerhet samt det administrativa arbetet med riskanalyser. Erbjudandet är nytt på marknaden och innebär en stor effektivisering på arbetsplatser inom industrin.

När vi tar hand om säkerheten och arbetsmiljön kan du som kund fokusera på din kärnverksamhet. Dessutom behöver du inte tänka på det systematiska arbetsmiljöarbetet. För det tar vi hand om.

 

Historien
Säkerheten som kärnverksamhet.
Person i varselkläder i en byggställning.
Vision
Alla ska komma hem hela efter en arbetsdag.
Hållbarhet
Ständigt arbete för en hållbar arbetsplats.