Wermkon är det personliga konsultbolaget som skapar trygga och säkra arbetsplatser. 
Med utgångspunkt i HSE och systematiskt arbetsmiljöarbete tar vi ett helhetsgrepp om 
din verksamhets säkerhet- och arbetsmiljöarbete. På Wermkon går vi bortom traditionell 
konsultation och blir en integrerad del av ditt företag. Vi är din trygga partner, redo att 
agera på site när det behövs. Våra konsulter jobbar inom branscher som: batteri, energi, infrastruktur, papper/massa och raffinaderi.

Vi tar det operativa ansvaret för arbetsmiljön

Våra konsulter har lång erfarenhet från stora projekt och de rätta certifikaten och kunskapen som krävs för att driva ett omfattande säkerhetsarbete. Vi hanterar allt från riskanalyser, strategisk planering och dokumentation – till praktiska åtgärder på arbetsplatsen, som skyddsronder och säkerhetsåtgärder. Vi utformar även arbetsmiljöplaner för säkerhet vid stora projektinsatser. Med Wermkon som partner får du en heltäckande HSE-lösning för en trygg arbetsmiljö, från förprojektering till genomförande och dokumentation. Låt oss ta hand om arbetsmiljörelaterade frågor och säkerställa att ni uppfyller alla nödvändiga säkerhetskrav och standarder – så att du 
kan fokusera på ditt företags kärnverksamhet.

Läs mer om vårt erbjudande inom HSE här. 

Illustration med element inom papper- och massaindustrin

Så här är det att arbeta hos oss

Vi strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och värdefulla. Vi erbjuder flexibilitet, gemenskap och en unikt arbetsätt där du där skillnad på arbetet – varje dag. Om du delar vår passion för säkerhet och trygga arbetsmiljöer är du välkommen att följa med oss på vår resa! Vill du veta mer om hur det är att arbeta som HSE-konsult hos oss? Läs våra intervjuer med våra HSE-konsulter för att lära dig mer om hur vi arbetar och vad som är det bästa med yrket.

Så är det att arbeta hos oss

Kontakt
Lena Jonsson
VD - Ägare
Historien
Säkerhet som kärnverksamhet
Vision
Frigöra tid och skapa säkra arbetsplatser
Hållbarhet
Vägen till en hållbar arbetsplats