Nu har Wermkon ingått ett ramavtal med Sinfra.

 

Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Ramavtalen finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från. Vi representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter.