Lena Jonsson grundade WermKon eftersom hon såg ett behov på marknaden. Ingen annan aktör levererade säkerhet och arbetsmiljö som en kärnverksamhet. Och behovet var stort.

Lena såg en möjlighet att kunna nischa en verksamhet med specialkompetens inom ett område där det verkligen fanns och fortfarande finns ett stort behov.

Vi tar det operativa ansvaret

WermKon grundades för att ta det operativa ansvaret med arbetsmiljö och säkerhet samt det administrativa arbetet med riskanalyser. Erbjudandet är nytt på marknaden och innebär en stor effektivisering på arbetsplatser inom industrin.

Vi tar hand om säkerheten

När vi tar hand om säkerheten och arbetsmiljön kan du som kund fokusera på din kärnverksamhet. Dessutom behöver du inte tänka på det systematiska arbetsmiljöarbetet. För det tar vi hand om.

Vår vision
Vår vision
Alla ska komma hem efter en arbetsdag
Hållbarhet
Miljö och kvalitet
Hållbarhetsarbete och miljöpolicy