Lena Jonsson grundade WermKon eftersom hon såg ett behov på marknaden. Ingen annan aktör levererade säkerhet och arbetsmiljö som en kärnverksamhet. Och behovet var stort.

Lena såg en möjlighet att kunna nischa en verksamhet med specialkompetens inom ett område där det verkligen fanns och fortfarande finns ett stort behov.

Vi tar det operativa ansvaret

WermKon grundades för att ta det operativa och ledande ansvaret för arbetsmiljö och säkerhet samt det administrativa arbetet gällande riskanalyser mm.  Erbjudandet är nytt på marknaden och innebär en stor effektivisering på arbetsplatser inom industrin.

Vi tar hand om säkerheten

När vi tar hand om säkerheten och arbetsmiljön kan du som kund fokusera på din kärnverksamhet. Dessutom behöver du inte tänka på det systematiska arbetsmiljöarbetet. För det tar vi hand om.

Vi levererar

För WermKon är det viktigt att leverera med hög kvalité och kundnöjdhet. 2019 blev WermKon årets Di Gasell i Värmland. Samma år blev Lena Jonsson VD Di Gasell Sveriges kvinnliga Entreprenör

Vision
Frigöra tid och skapa säkra arbetsplatser
Kvalitet- och miljöstyrning
Certifierade inom kvalitet - och miljöstyrning

Vill du att vi kontaktar dig?

Kontakta oss - Stor variant
Nyhetsbrev
GDPR