Den 1 januari 2025 börjar de nya arbetsmiljöreglerna från Arbetsmiljöverket gälla. Målet med den nya regelstrukturen är att de ska vara enklare att hitta, förstå och använda. Det finns också tydligare bestämmelser kring att tidigt förebygga risker i bygg-och anläggningsbranschen, skapa förutsättningar för god arbetsmiljö samt kontrollera arbetsmiljöarbetet. Här kan du läsa vad de nya…

Vi har en byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U) som hanterar säkerhetsutmaningarna på Stora Enso Skutskärs bruks byggprojekt för Fluff 550. Genom att ha Bas-U aktivt engagerad i planeringen och samordningen av säkerhetsåtgärder på byggplatsen minimeras riskerna och en trygg miljö för alla involverade kan etableras. Läs mer om projekt Stora Enso Skutskärs bruk Fluff 550.

Nu har Wermkon ingått ett ramavtal med Sinfra.   Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Ramavtalen finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från. Vi representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter.          

I november började Per-Åke Holm som interim HSE-chef för Växjö Energi. Bolaget har under en tid varit utan HSE-chef och Per-Åke går nu in och tar tag i det arbete som legat på is. Per-Åker har precis avslutat ett liknande uppdrag i Skåne med lyckat resultat och blev därefter tillfrågad att hoppa på uppdraget för…

Vi är stolta och glada över att ha blivit certifierade med EcoVadis Sustainability Gold Medal and Certificate. EcoVadis är ett utvärderingssystem som verifierar en hög standard för hållbarhetsarbete. Med hjälp av detta utvärderingssystem legitimeras och säkerställs att vi på WermKon håller en hög standard för vårt hållbarhetsarbete. – För oss är detta en viktig certifiering…

Efter sju år som egen företagare inom brand- och livräddning ledde Thomas Anderssons väg till Wermkon. Idag är Thomas konsultschef inom HSE och med en bakgrund inom både säkerhet och försäljning passar den här rollen honom som handen i handsken. 2017 klev Thomas in i rollen som HSE-konsult på Wermkon. Efter ett tag erbjöds Thomas…