För att kunna säkerställa att det gemensamma arbetsmiljöarbetet följs enligt föreskrifter vid projekten vi är delaktiga i så är WermKons HSE-konsulter Bas-U utbildade. Det innebär att vi bland annat:

  • Bas-U säkerställer att entreprenörer på arbetsplatsen följer arbetsmiljöreglerna.
  • Bas-U samordnar arbetet med att förebygga risker på arbetsplatsen.
  • Bas-U ser till att personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas.
Kontakt
Thomas Andersson
Företagschef - WermKon