Person som dokumenterar i telefonen

Vi vet att det kan vara tidskrävande och svårt att hitta rätt information när den väl behövs. På Wermkon har vi därför utvecklat ett unikt arbetssätt kring HSE. För oss innebär HSE mer än utförande av säkerhetsronder, riskanalyser och kontroller, vi tar även ett helhetsansvar för det administrativa arbetet.


Elektronisk arkivering

För att våra kunder ska kunna arbeta mer effektivt hjälper till med elektronisk arkivering. En tjänst som innebär att vi strukturerar upp och tar hand om befintlig dokumentation. Elektronisk arkivering skapar också bättre förutsättningar för organisering och smidigare styrning av organisationer.

Administrativt arbete för en trygg och strukturerad vardag

På Wermkon kan det administrativa HSE-arbetet handla om allt från att uppdatera till att bygga upp digitala verktyg och system. Vi har stor erfarenhet av att arbeta i SharePoint och kan bland annat hjälpa till med uppbyggnad av projektsidor och ledningssystem. Vi strukturerar också upp befintliga dokument som metadata, bibliotek och behörighetsfrågor. Vi vet att vårt unika sätt inom administrativt HSE-arbete frigör tid och skapar en trygg och strukturerad vardag för alla som arbetar på eller kring sajt.

Kontakt
Thomas Andersson
Företagschef - WermKon

Se filmen om hur vi jobbar med dokumentation