Vi strukturerar upp befintlig dokumentation så att det blir lätt att hitta den information som behövs när den behövs. Vi har stor erfarenhet av att arbeta i SharePoint och hjälper er att skapa systematik med metadata, bibliotek och olika behörigheter.
Kontakt
Lena Jonsson
VD - Ägare

Se filmen om hur vi jobbar med dokumentation.