Arbetet med HSE, hälsa, miljö och säkerhet är ett ständigt pågående arbete. På Wermkon tar vi ett helhetsansvar för säkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete inom branscherna batteri, infrastruktur, energi, raffinaderi(petrokemi) och papper/massa. Här kan du se hur vi arbetar med HSE i projekt.

Vår uppgift är att se till att kraven för HSE uppfylls

På plats, ute på olika projekt ser vi till att systematiskt arbetsmiljöarbete utförs och att lagar och regler följs. Allt detta för att frigöra tid för dig och skapa arbetsplatser med hälsa, miljö och säkerhet i fokus. Läs mer om vårt unika arbetssätt kring HSE.

Vad gör vi på plats på projekt?

 • Skapar och/eller deltar i Riskanalyser.
 • Följer upp riskanalyser ute i projektet.
 • Skyddsronder och utförande av protokoll under ronden.
 • Administrerar i projektets olika IA system.
 • Säkerställer lagefterlevnad i projektet.
 • Arbetar utifrån projektets AMP och ser till att de efterlevs.
 • Ansvarar över projektets ID06 registrering.
 • Utformar rutiner och riktlinjer gällande aktuellt projekt.
 • Följer upp arbetsmiljöåtgärder.
 • Arbetar med verksamhetsutveckling och dokumentation.
 • Samordnar och utför revisioner under projektets gång.
 • Utför kontinuerliga uppföljningar med projektets leverantörer.
 • Utför tillstånd för heta arbeten.
 • Utföra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i projektet.
 • Övervakar lyft.
 • Utför alkoholkontroller.
Kontakt
Lena Jonsson
VD - Ägare