Wermkon skapar trygghet på Stora Enso Skutskärs bruks Fluff 550-projekt med BAS-U

Stora Enso Skutskärs bruks investering i Fluff 550-projektet är en viktig satsning för att efterfrågan blir allt högre på produkter som är naturliga och säkra att använda, med ett lågt klimatavtryck. Säkerheten är en viktig prioritet i detta komplexa projekt, där Wermkon har en central roll som byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U).

Säkerhetsutmaningar i fokus

Samordningen av arbetet mellan olika entreprenörer, hantering av risker och strikt efterlevnad av arbetsmiljölagar och säkerhetsföreskrifter är avgörande för att undvika olyckor och skador. Wermkon tar sig an de här utmaningarna på ett proaktivt och strukturerat sätt med en byggarbetsmiljösamordnare på plats.

Lösning är en trygg arbetsmiljö genom effektiv samordning med Bas-U

Wermkon har anlitats som byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U) för att säkerställa en trygg arbetsmiljö på arbetsplatsen. Wermkons Bas-U ansvarar för att:

  • Planera och samordna säkerhetsåtgärder.
  • Identifiera och hantera risker genom regelbundna riskbedömningar.
  • Organisera skyddsarbetet med tydliga rutiner och instruktioner.
  • Se till att alla entreprenörer och personal följer arbetsmiljöregler och planer.
  • Utföra kontroller och säkerhetsinspektioner av arbetsmetoder, utrustning och behörigheter.

Om Stora Enso Skutskärs bruk, Fluff 550

Konsumenterna efterfrågar i allt högre grad produkter som är naturliga och säkra att använda, med ett lågt klimatavtryck. Vi vill ge våra kunder möjlighet att erbjuda precis detta till sina kunder – konsumenterna.

Upptäck det senaste tillskottet av NaturaFluff-produkter: NaturaFluff Eco by Stora Enso. Denna nya ”fluffmassa 2.0” signalerar starten på en ny era inom hållbar fluffmassa för tillverkare av hygienprodukter och airlaid nonwoven-material. NaturaFluff Eco skiljer sig från traditionell fluffmassa på två sätt: färgen och klimatavtrycket. NaturaFluff Eco är en syrgasdelignifierad fluffmassa. Vi bleker alltså inte massan vid produktionen. I stället behandlar vi den med syrgas för att avlägsna ligninet. Det innebär att fluffmassan får en varm, naturligt beige nyans och cirka 30 % lägre klimatavtryck jämfört med traditionell fluffmassa, men med samma egenskaper.

NaturaFluff Eco uppfyller alla krav på ett helt naturligt råmaterial. Det är tillverkat av trä från hållbart brukade skogar. Den naturliga färgen vittnar om det naturliga ursprunget, och råmaterialet är fullständigt biologiskt nedbrytbart. NaturaFluff Eco är perfekt lämpat för användning i absorberande hygienprodukter (babyblöjor, damhygienprodukter, inkontinensskydd) och i airlaid nonwoven-material.

Läs mer om NaturaFluff Eco by Stora Enso

 

Kontakt
Lena Jonsson
VD - Ägare