WermKon är på plats med HSE manager och HSE specialist under AGN

Som HSE-manager och HSE-specialist tar man det operativa ansvaret kring arbetsmiljö och säkerhet genom riskanalyser, säkerhetsronder, brand- och löpande kontroller. Unikt för vårt HSE-arbete är att vi även avlastar det administrativa arbetet med dokumentation som behövs på en säker arbetsplats. Det kan handla om bland annat protokoll, arbetsmiljöplaner och andra dokument.

Västlänken E03 Kvarnberget Göteborg

Med Västlänken och de nya stationerna kommer pendel- och regiontåg kunna passera vidare genom Göteborg. Detta gör att resenärerna kan spridas ut på fler stationer i staden och trycket på både Göteborgs central och på kollektivtrafiksystemet lättar. På så vis blir både den lokala och regionala kollektivtrafiken mer effektiv, vilket gynnar kollektivtrafikpendlarna inom Göteborg och i hela regionen.

Västlänken kommer även att bidra till att Västsverige blir en större arbetsmarknadsregion genom att förbindelserna mellan Göteborg och övriga orter förbättras.

Västlänken byggs både i berg genom att vi spränger oss fram under marken, men också genom lera där vi schaktar bort massor och gjuter tunneln. Utöver det pågående jobbet med att bygga själva tunnlarna, förbereder vi samtidigt de installationer och BEST-arbeten som ska till sedan, för att tågen slutligen ska kunna börja rulla. BEST står för Bana, El, Signal och Telekommunikation.

 

 

Kontakt
Thomas Andersson
Företagschef - WermKon