För oss på Wermkon är det viktigt att driva och utveckla verksamheten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Det gör vi bland annat genom vår uppförandekod. Uppförandekoden innehåller de regler och krav inom etik, socialt ansvar och miljö som vi ställer på våra samarbets- och affärspartners.

Innehållet i uppförandekoden ska respekteras och följas av alla Wermkons samarbets- och affärspartners; inklusive och utan begränsning för leverantörer, underleverantörer joint venture-partner, agenter, distributörer, kunder och anställda i alla ovan nämnda, oavsett om de är fast anställda eller tillfälligt kontrakterade. Principerna i Wermkons uppförandekod är ett minimikrav och samarbets- och affärspartners måste alltid följa rådande lagar, förordningar och andra bindande krav. Uppförandekoden handlar om mänskliga rättigheter och arbetsrätt, säker arbetsmiljö och hälsa, miljö, affärsetik och affärsprinciper, styrning och kontroll samt konsekvenser vid överträdelse.

Uppförandekod baserad på internationella regelverk och konventioner

  • FN:s internationella regelverk för mänskliga rättigheter.
  • ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.
  • FN:s Global Compact och dess 10 principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.
Kontakt
Lena Jonsson
VD - Ägare