En tryggare arbetsplats och välmående medarbetare med ISO 45001 


  • För att säkerställa att standarden för ledningssystem för arbetsmiljö uppfylls finns certifikatet ISO 45001. Här är arbetar vi löpande med att göra medarbetare delaktiga i processen för en attraktiv och hållbar arbetsmiljö. 
  • I våra kontinuerliga arbetsmiljömöten finns där representanter från både medarbetare och arbetsgivare. 
  • Visionen är att skapa ett ledningssystem för arbetsmiljö där vi säkerställer en hälsosam och trygg arbetsplats som dessutom hjälper till att förhindra skador i arbetet. Detta innebär också korrekta arbetsbeskrivningar, särskilda arbetskläder och att genomföra riskanalyser för konsulter på plats hos kunder.
  • Det viktigaste för oss är att alla våra medarbetare mår bra både psykiskt, fysiskt och arbetar på ett sätt som är ergonomiskt hållbart.

 

Läs mer om våra certifieringar här

 

Se vårt certifikat för ISO 45001 här.

Arbetsmiljö
Skapa en trygg och hållbar arbetsplats
Certifieringar
Med våra ISO-certifieringar kan du vara säker på att vi möter branschens krav och standarder
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Såhär jobbar vi på Wermkon för att hjälpa arbetsplatser införa rutiner och skapa säkra arbetsplatser.