På Wermkon tar vi arbete med hälsa, säkerhet och miljö på allvar. Vi har ett unikt arbetssätt för att säkerställa trygga arbetsplatser och tar ett helhetsansvar för allt från arbetsmiljö till lagar. Genom att följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer och med våra HSE-konsulters expertis kan vi hjälpa företag att uppfylla dessa krav. Men vad innebär egentligen dessa riktlinjer och krav för dig som arbetsgivare?

Vad är en god arbetsmiljö?

Hur man skapar en trygg arbetsplats grundar sig i en god arbetsmiljö. Detta kan man nå genom att följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer kring systematiskt arbetsmiljöarbete och för dig med arbetsgivaransvar innebär detta grundläggande skyldigheter för att skapa en säker, hållbar och trygg arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är mer än uppfylla lagar och krav, det är en plats där medarbetare känner sig trygga, respekterade och motiverade att prestera sitt bästa. Därefter kan en kultur skapas där kommunikation och samarbete främjas samt att medarbetare är involverade i arbetsmiljöfrågorna. Genom att investera i en god arbetsmiljö tar man som arbetsgivare sitt ansvar och bidrar till en hållbar och trygg arbetsplats för alla.

Nya arbetsmiljöregler – vad betyder det för dig?

Den 1 januari 2025 börjar de nya arbetsmiljöreglerna från Arbetsmiljöverket gälla. Målet med den nya regelstrukturen är att de ska vara enklare att hitta, förstå och använda. Det finns också tydligare bestämmelser kring att tidigt förebygga risker i bygg-och anläggningsbranschen, skapa förutsättningar för god arbetsmiljö samt kontrollera arbetsmiljöarbetet.

Detta behöver du veta

Här listar vi det som är viktigt att veta för dig med arbetsgivaransvar, vad gäller Arbetsmiljöverkets riktlinjer kring systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • Riskbedömning
  Kartlägga och bedöma risker för att identifiera potentiella faror, minimera risker och upptäcka ohälsosamma arbetsplatser.
 • Förebyggande åtgärder
  Man ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga och förhindra både psykisk och fysisk ohälsa samt olycksfall på arbetsplatsen. Här kan företagshälsovården vara en resurs i det förebyggande arbetet.
 • Rätt arbetsutrustning
  Det ska finnas korrekt arbetsutrustning för att underlätta arbetet och säkerställa en säker arbetsplats.
 • Uppföljning och utvärdering
  Genom att löpande följa upp och utvärdera arbetsmiljöarbetet kan man säkerställa att åtgärderna fungerar och att arbetsmiljön förbättras.
 • Delaktiga medarbetare
  Det är viktigt att inkludera och informera alla anställda i arbetsmiljöfrågor och andra relevanta områden. Detta för att främja en kultur där alla känner ansvar för sin egen och andras säkerhet och hälsa. Här ingår också att tillhandahålla rutiner för hjälp och stöd när något har hänt.
 • Kunskap
  För att alla medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och hälsosamt sätt så krävs det att de får den utbildning och kunskaps som behövs.
 • Dokumentation
  Det krävs strukturerad dokumentation och planering av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att föra protokoll över allt i från riskbedömningar och åtgärder till utvärderingar och uppföljningar.

Läs mer på Arbetsmiljöverket.

Vårt unika HSE-arbete
Därför behöver du en HSE-konsult
Våra medarbetare berättar
Våra HSE-konsulter delar med sig av sitt arbete och bästa tips
Referenser

Behöver du hjälp med ditt arbetsmiljöarbete? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss - Stor variant
Nyhetsbrev
GDPR