Säkerhetsrond 2018-09-06, kl. 13:00

Helen Lindberg är Safety Officer från WermKon och ska idag gå säkerhetsrond. Jag möter upp med Helen utanför grinden in till Green Field, och hon ska under säkerhetsronden kolla av mot en åtgärdslista vad som har blivit ordnat från förra veckan och om det uppkommit nya saker som behöver rättas till. ”Vi tittar på allt från belysning, skräp, arbetssätt, kablar, skyddsutrustning och avspärrningar exempelvis”, säger Helen

Mattias Klingestad, Area Manager från Pöyry, leder säkerhetsronden som Helen går med på. Säkerhetsronderna börjar kl. 13.00 och hela säkerhetsteamet på omkring 20 personer träffas på ”Lilla torget”, en öppen yta på grusplanen utanför KM7-byggnaden. Där delar de upp sig i team och talar om för varandra vilka delar av KM7-bygganden de ska kontrollera under rundan. Mattias Klingestad leder rundan och i rask takt går vi in i KM7-byggnaden och in i de första elrummen. På vissa ställen ser det bra ut, på andra behöver det städas.

”Elrummen måste vara noggrant städade, för de ska snart strömsättas och då får det inte finnas något skräp där.” Förklarar Helen samtidigt som hon bockar av ett rum där det var rent och snyggt.

Rundan fortsätter och elrum efter elrum kontrolleras. Kabelstegarna sitter på vissa ställen lågt och vi får nästan krypa för att ta oss under.

”Här är en förbättring från förra veckan” säger Helen och visar en självlysande tejp i golvet. Den visar vägen till närmaste utrymningsväg om belysningen slocknar och man måste evakuera.

Efter elrummen ska Office Building tittas igenom. Här byggs det duschar, toaletter, omklädningsrum, bastu, kontrollrum och labbrum. Mattias är inte nöjd med städningen och hur material förvaras, och Helen får anteckna flera rum där gips och murbruk behöver städas undan.

På väg ut ur KM7 passerar vi några saxliftar med avspärrningsband runt sig. ”Det har blivit bättre med avspärrningar runt liftarna, det var ett problem förut att avspärrningarna inte gjordes ordentligt” säger Mattias. Vi passerar också entreprenörer utan skyddsglasögon och Safety teamet påminner dem om att sätta på sig skyddsglasögonen.

Efter rundan hålls ett kort avstämningsmöte där man går igenom rundan och vad som behöver förbättras. Helen har beslutat att kl. 08:00 dagen efter ska det städas ordentligt inne på Office Building. Städningen ska göras klart och sedan får man börja jobba igen. Man enas också om att fokus för att hålla säkerheten hög nu måste ligga på att städa, plocka undan verktyg och utrustning, få upp och igång ljus där det är för mörkt och se till så att alla arbetare har en säker arbetsplats.