WermKon på plats med  HS specialist under Veidekke

Som HS Specialist tar man det operativa ansvaret kring arbetsmiljö och säkerhet genom riskanalyser, säkerhetsronder, brand- och löpande kontroller. Unikt för vårt HS-arbete är att vi även avlastar det administrativa arbetet med dokumentation som behövs på en säker arbetsplats. Det kan handla om bland annat protokoll, arbetsmiljöplaner och andra dokument.

Trafikverket – Tunnel Lovön

Ekerövägen ska breddas med ytterligare ett körfält mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare för bussarna att ta sig fram i rusningstrafik. I projektet ingår även att bredda Drottningholmsbron och Nockebybron, att bygga ett till tunnelrör bredvid Lindö tunnel samt en ny, öppningsbar bro vid Tappström.

Längs med vägen finns världsarvet Drottningholm, det statliga byggnadsminnet Drottningholm, flera riksintressen, naturreservat, vattenskyddsområde och Natura 2000-område.

Vi räknar med att vara klara med Ekerövägen år 2023.

(bilden är inte från Lovön)

Kontakt
Lena Jonsson
VD - Ägare