Tunnel Lovön

E4 Förbifart Stockholm kommer att gå i tunnel under Mälaren och Lovön i Ekerö kommun. Den ansluter till väg 261, Ekerövägen, med trafikplatser vid Edeby och Tillflykten.

Tunneldelarna på Lovö

På Lovö finns det två arbetsområden kopplade till arbetet med tunnlarna, en på norra och en på södra delen av ön. I anslutning till arbetsområdena har arbetstunnlar byggts, som används för att transportera arbetsmaskiner ner i tunnlarna och för att forsla bort de utsprängda bergmassorna. Tunnlarna drivs i lutning ner till nivån för huvudtunnlarna, som på sina håll kommer vara 60 meter under marknivå. Hösten 2018 påbörjades arbetena med själva huvudtunnlarna under Lovö, som är de tunnlar som sedan kommer att trafikeras av fordonstrafik och kollektivtrafik.

I samband med arbetet spränger vi oss fram i berget under jord vilket kan uppfattas som störande på flera sätt. Sprängsalvorna kan både höras och kännas, på grund av vibrationer som skapas och av den luftstötvåg som uppkommer vid sprängningen. Vartefter vi kommer längre ner i berget kommer just dessa ljud och vibrationer att avta, men sprängsalvorna kan också orsaka andra typer av buller och vibrationer.

Tunnel Lovö – Trafikverket

Wermkon var på plats 2019-2020 med HSE Officers under Veidekke