WermKon på plats med HS specialist under Granitor

Som HS Specialist tar man det operativa ansvaret kring arbetsmiljö och säkerhet genom riskanalyser, säkerhetsronder, brand- och löpande kontroller. Unikt för vårt HS-arbete är att vi avlastar det administrativa arbetet med dokumentation som behövs på en säker arbetsplats. Det kan handla om bland annat protokoll, arbetsmiljöplaner och andra dokument.

Preem Göteborg

Preemraff Göteborg är ett så kallat medelstort hydroskimming refinery, med kapacitet att raffinera sex miljoner ton per år. Anläggningen byggdes 1967 och har i dag cirka 250 medarbetare. Här produceras bland annat Preem Evolution Diesel, en världsunik svensk uppfinning.

 

 

 

 

Kontakt
Thomas Andersson
Företagschef - WermKon