WermKon på plats med en HS manager under Gülermak

Som HS manager tar man det operativa ansvaret kring arbetsmiljö och säkerhet genom riskanalyser, säkerhetsronder och löpande kontroller. Unikt för vårt HS-arbete är att vi även avlastar det administrativa arbetet med dokumentation som behövs på en säker arbetsplats. Det kan handla om bland annat protokoll, arbetsmiljöplaner och andra dokument.

Region Stockholm – Tvärbanan Kistagrenen

I takt med att staden växer byggs Tvärbanan ut med en Kistagren, som sträcker sig från Norra Ulvsunda i Bromma vidare till Kista och ansluter till Helenelund i Sollentuna. Projektet omfattar flera detaljplaner som möjliggör utbyggnaden av Kistagrenen inom Stockholms stad. Utbyggnaden pågår och huvudman för byggnationen trafikförvaltningen inom Region Stockholm.

 

Kontakt
Lena Jonsson
VD - Ägare