Efter sju år som egen företagare inom brand- och livräddning ledde Thomas Anderssons väg till Wermkon. Idag är Thomas konsultschef inom HSE och med en bakgrund inom både säkerhet och försäljning passar den här rollen honom som handen i handsken.

2017 klev Thomas in i rollen som HSE-konsult på Wermkon. Efter ett tag erbjöds Thomas även rollen som konsultchef men tiden visade sig inte räcka till två roller och han tog sig an ansvaret som konsultchef på heltid. Idag har Thomas det yttersta ansvaret för flödet av HSE-konsulterna, att det fungerar bra, både för konsulterna och kunderna. En roll som passar Thomas perfekt med hans tidigare erfarenhet av försäljning och säkerhetsarbete av olika slag.

– Jag jobbar mycket mot kund, med allt från offerter, avtal och besök, till att säkerställa att rätt konsult hamnar i rätt projekt. Kunderna har olika krav på konsulterna och våra konsulter besitter olika kunskap. Mitt jobb är att se till att det blir en bra matchning mellan kund och konsult för att samarbetet ska löpa på så bra och smidigt som möjligt. För att det ska göra det är jag ute och följer upp med besök, då kan vi få reda på hur kund upplever samarbetet och hur våra konsulter ute på site har det, berättar Thomas.

Här är ingen dag den andra lik och det gäller att kunna vara flexibel. Ofta dyker oförutsedda saker upp och Thomas behöver kasta sig i väg någonstans. När det behövs hoppar han även in som konsult, något han ser som en rolig omväxling med stora möjligheter.

– Jag tycker att det är skönt att komma ut och vara konsult då och då, man tappar inte verkligheten, man håller sig uppdaterad och bibehåller förståelsen för hur det är för våra konsulter ute på site. Det är också ett ypperligt tillfälle att fiska upp idéer och är på så vis en affärskanal, säger Thomas.

Kompetensutveckling i fokus

Att jobba med HSE på Wermkon, beskriver Thomas som intensivt och spännande. Här får man ta sig an nya utmaningar och möjligheten till både utbildning och utveckling ges.

– För oss är det superviktigt att ligga i framkant vad gäller kunskap och vi arbetar därför mycket med kompetensutveckling. Vi är måna om personalen, vi vill alltid att de ska känna sig säkra i arbetet ute på site och ge alla chansen att utvecklas, säger Thomas.

Wermkon går efter en grundkompetenspatris där man som HSE-konsult behöver vissa utbildningar med sig för att komma ut i projekten.

– Om det är så att man endast har en del av de utbildningarna vi kräver, när man börjar här, så inleder vi med att komplettera med den kunskapen som fattas för att uppfylla kompetensmålen. Vidare kan det även vara så att man i vissa projekt behöver någon specialkompetens och då får vi klä på den kunskapen där och då, berättar Thomas.

Prestigelöst och positivt

En prestigelös och positiv arbetsplats med ett roligt gäng, är hur Thomas beskriver Wermkon. En härlig arbetsmiljö där alla, alltid är villiga att hjälpa varandra.

– Alla är väldigt hjälpsamma och fantastiskt bra på att dela med sig av sin kunskap. Jag tycker att det till stor del är vårt team work som gör Wermkon till en bra och trivsam arbetsplats.Jag trivs väldigt bra här, säger Thomas.

För att behålla den team-känslan som byggts upp på Wermkon hålls Wermkondagarna två gånger per år. Då träffas alla medarbetare och konsulter för team building och olika aktiviteter, vilket visat sig uppskattat av alla.

– Det är oerhört viktigt att få in det sociala och träffas på riktigt. Vi har konsulter placerade över hela Sverige och det är alltid enklare att skapa relationer och band när man träffas på riktigt. Då är Wermkondagarna perfekta tillfällen att lära känna varandra lite bättre. När man ses och skapar relation på det här sättet är det också enklare att bygga förtroende för varandra. I min roll är det också viktigt att finnas där om frågor och funderingar dyker upp eller om någon behöver stöttning. Då är förtroende viktigt. Jag är inte så mycket för titlar och går inte runt och kallar mig chef, jag ser mig hellre som en ledare som kan vara där för konsulterna, vägleda, hjälpa och stötta, säger Thomas.

5 snabba med Thomas

Ålder: 48 år
Personliga egenskaper: glad, positiv och försöker alltid vara lösningsorienterad
Dold talang: vinner alltid högsta vinsten på Lisebergslotteriet
Gör en ledig dag: åker båt eller skidor beroende på årstid
Tittar på just nu: precis sett klart Exit och börjat titta på Fartblinda