Efter 25 år i Göteborg flyttade Lena Jonsson tillbaka hem till Värmland och 2015 startade hon Wermkon. Visionen om ett enmansföretag var snart ett minne blott och idag är Wermkons HSE-konsulter utspridda i olika projekt runt om i landet. Visionen om storlek må ha förändrats men kultur och arbetsmiljö har fortfarande lika stor fokus.

Lena är utbildad byggingenjör med inriktning på data och ekonomi och har varit aktiv inom branschen sedan 90-talet. Under åren har hon hunnit samla på sig gedigen erfarenhet och en stor kunskapsbank, två förutsättningar som tillsammans med sinne för struktur, varit viktiga för att kunna bygga upp och arbeta vidare med det hon brinner för.

– Jag tror att de flesta skulle beskriva mig som strukturerad, att jag vet vad jag vill, har mycket energi och oftast är glad. Jag tror att struktur och energi är två betydande egenskaper i min arbetsroll. Att både ha mycket energi och samtidigt kunna ge mycket energi tror jag är jätteviktigt, säger Lena.

Framtidsvision med tillväxt

När Lena startade bolaget i januari 2015 var grundtanken att hon skulle arbeta ensam. Att hon skulle hoppa in i olika projekt, stötta upp och inte jobba riktigt så mycket. Men det blev inte riktigt som hon hade tänkt sig.

– När man har ett roligt arbete är det väldigt lätt att man dras med och jobbar väldigt mycket. Att vara helt själv kanske inte var så genomtänkt, det höll inte ens i en månad. Våren 2015 fick jag flera stora kunder på en gång, vilket var väldigt positivt men något jag inte hade räknat med. Detta gjorde att jag var tvungen att bestämma mig för om jag skulle gå in i projekt med de kunderna och då också börja anställa. Och för mig föll det sig väldigt naturligt, berättar Lena.

Idag har Wermkon 17 anställda men med visionen om att bli ännu fler. Målet är att bibehålla alla kurvor, ha en god arbetsmiljö där alla mår bra samtidigt som företaget bevarar en god lönsamhet.

Prestigelöst och fritt

På Wermkon är det högt i tak mellan kollegorna. Man får vara den man är och blir omtyckt för den man är, i en prestigelös, transparent och fri arbetsmiljö.

­– Vi har en väldigt bra företagskultur som jag tror grundar sig mycket i vårt arbetssätt och organisationsstruktur. Jag tycker att den här typen av företag fungerar bäst när man har en platt organisationsstruktur som kan liknas vid en upp och nedvänd triangel. För oss innebär det att vi högst upp hittar våra HSE-konsulter som arbetar ute på site, och längst ner finns servicefunktionen där bland annat jag ingår. Ute på site är man självgående och fattar sina egna beslut. Man ska tillexempel aldrig behöva ringa och fråga om man får köpa en ny hjälm. Behöver man en ny hjälm så går man och köper en ny hjälm, konstaterar Lena.

Den platta strukturen innebär korta beslutsvägar men där är det inte Lena som bär rollen som konsulternas närmsta chef. Där finns i stället konsultchefen Thomas och kontorschefen Hanna.

– Vi har tillsammans kommit fram till att det är bra att ha ett filter mellan konsulterna och mig och det fungerar väldigt bra. Om man måste gå till högsta chefen med alla frågor och funderingar tror jag det kan vara ett hinder för att man säger vad man faktiskt känner och tycker, säger Lena.

På Wermkon är det frihet under ansvar som gäller men att påverka sin arbetsdag och styra över sitt eget arbete i de olika projekten betyder inte att man är ensam. Lena understryker vikten av medarbetarnas vetskap om att man när som helst på dygnet kan få stöttning.

– Då våra konsulter arbetar dygnet runt ute på site är det otroligt viktigt att de kan få stöd när som helst på dygnet. Här fungerar jag och de andra som arbetar administrativt som ledstänger att hålla sig i. Jag tror att det skapar en stor trygghet hos våra medarbetare vilket i sin tur resulterar i bra prestationer, säger Lena.

Framgångsfaktorer

Det står inte still för Wermkon som just nu arbetar har sina konsulter utspridda på projekt runt om i landet, från Sundsvall till Skåne. Planer på etablering utomlands finns också med i framtidsplanerna. Men det är inte bara etableringen som är en viktig framgångsfaktor för Wermkon utan även kvalitetssäkringen.

­– Det händer mycket hela tiden och för oss började den resan redan 2016. Då tog jag beslut om att vi skulle bli ISO-certifierade och idag har vi de tre ISO-certifikaten vi behöver. Detta blir allt viktigare då beställarna, anläggningsägarna, kräver ett kvalitetssäkrat leverantörsled och det vill vi självklart kunna möta med rätt kvalifikationer. Det är bra för oss som företag och visar att vi hela tiden är på tå, avslutar Lena.