Vi har en byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U) som hanterar säkerhetsutmaningarna på Stora Enso Skutskärs bruks byggprojekt för Fluff 550. Genom att ha Bas-U aktivt engagerad i planeringen och samordningen av säkerhetsåtgärder på byggplatsen minimeras riskerna och en trygg miljö för alla involverade kan etableras.

Läs mer om projekt Stora Enso Skutskärs bruk Fluff 550.