Vi genomför utbildningar som säkerställer att dina medarbetare har relevanta och uppdaterade kunskaper inom första hjälpen, hjärt- och lungräddning (HLR) och Heta Arbeten.

Utbildning är en färskvara som alltid måste uppdateras. Därför håller vi koll på vilka nya lagar och regler som kommer. Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg och en långsiktig plan för er verksamhet.

 

Kontakta oss för utbildning

Kontakt
Lena Jonsson
VD - Ägare

Se filmen om hur vi jobbar med utbildningar