All utbildning är färskvara och behöver uppdateras ofta. Därför erbjuder vi utbildningar som säkerställer att du och dina medarbetare har relevanta och uppdaterade kunskaper inom heta arbeten, hjärt- och lungräddning (HLR) och första hjälpen. Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg och en långsiktig plan som passar just er verksamhet.


Heta arbeten

Kanske arbetar du med svetsning, skärning, takarbeten eller borttagning av målarfärg? Arbeten som utförs med verktyg och utrustning som avger värme eller gnistor kallas för heta arbeten och för dig som utför dessa arbeten krävs rätt kunskap och certifiering. Vi på Wermkon hjälper dig med rätt utbildning i heta arbeten som resulterar i ett certifikat, giltigt i fem år.

HLR och första hjälpen

Att ha personal som är kunniga inom HLR och Första hjälpen är en stor trygghet på arbetsplatsen. Det är viktigt att hålla dessa kunskaper färska och därför behöver utbildningen uppdateras, gärna vartannat år. Vi genomför utbildningar inom HLR och Första hjälpen som säkerställer att du och dina medarbetare har relevanta och uppdaterade kunskaper för att känna er trygga på arbetsplatsen.

Kontakt
Thomas Andersson
Konsultchef

Se filmen om utbildningarna vi erbjuder