Hos oss kan din verksamhet få utbildning i brand och livräddning. All utbildning är färskvara och behöver uppdateras ofta. Därför erbjuder vi utbildningar i brand och livräddning som säkerställer att du och dina medarbetare har relevanta och uppdaterade kunskaper inom heta arbeten, hjärt- och lungräddning (HLR) och första hjälpen. Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg och en långsiktig plan som passar just er verksamhet.


Våra utbildningar i brand och livräddning:

Utbildning i heta arbeten

Kanske arbetar du med svetsning, skärning, takarbeten eller borttagning av målarfärg? Arbeten som utförs med verktyg och utrustning som avger värme eller gnistor kallas för heta arbeten och för dig som utför dessa arbeten krävs rätt kunskap och certifiering. Vi på Wermkon hjälper dig med rätt utbildning i heta arbeten som resulterar i ett certifikat och är giltigt i fem år.

Utbildning i HLR och första hjälpen

Att ha personal som är kunniga inom HLR och Första hjälpen är en stor trygghet på arbetsplatsen. Det är viktigt att hålla dessa kunskaper färska och därför behöver utbildningen uppdateras, gärna vartannat år. Vi genomför utbildningar inom HLR och Första hjälpen som säkerställer att du och dina medarbetare har relevanta och uppdaterade kunskaper för att känna er trygga på arbetsplatsen.

Kontakta oss för att boka utbildning i brand och livräddning

Kontakt
Thomas Andersson
Företagschef - WermKon

Se filmen om våra utbildningar i brand och livräddning

SAM
Systematiskt arbetsmiljöarbete
HSE
Unikt arbetssätt inom HSE
Referenser