Hållbarhet i alla led med ISO 14001 för miljöledningssystem


  • Certifikatet för ISO 14001 visar att vi följer standarden för miljöledningssystem. Detta betyder att vi har ett hållbarhetsfokus kopplat till miljö, ekonomi, samhälle och arbetsmiljö.
  • Vi strävar efter att behålla ett miljöfokus även när vi är ute hos kund, där ingår allt ifrån våra tjänsteresor till hantering av kemikalier. 
  • Då även våra kunder har även egna krav på hållbarhet och miljö arbetar vi tillsammans för att bli mer miljömedvetna och klimatsmarta. Vilket i praktiken innebär att bland annat att följa rutiner, noggranna kontroller, åka mer tåg och elbil samt att hantera kemikalier och avfall korrekt.
  • Vår hållbarhetspolicy är därför inte bara baserad på kraven för ISO 14001, utan även i enlighet med ISO 9001 och ISO 45001, samt övriga krav från våra intressenter.

 

Läs mer om våra certifieringar här

 

Här kan du ladda ner certifikatet för ISO 14001.

Hållbarhet
Vägen till en hållbar arbetsplats
Certifieringar
Med våra ISO-certifieringar kan du vara säker på att vi möter branschens krav och standarder
Referenser