Hållbarhet i alla led med ISO 14001 för miljöledningssystem


  • Certifikatet för ISO 14001 visar att vi följer standarden för miljöledningssystem. Detta betyder att vi har ett hållbarhetsfokus kopplat till miljö, ekonomi, samhälle och arbetsmiljö.
  • Vi strävar efter att behålla ett miljöfokus även när vi är ute hos kund, där ingår allt ifrån våra tjänsteresor till hantering av kemikalier. 
  • Då även våra kunder har även egna krav på hållbarhet och miljö arbetar vi tillsammans för att bli mer miljömedvetna och klimatsmarta. Vilket i praktiken innebär att bland annat att följa rutiner, noggranna kontroller, åka mer tåg och elbil samt att hantera kemikalier och avfall korrekt.
  • Vår hållbarhetspolicy är därför inte bara baserad på kraven för ISO 14001, utan även i enlighet med ISO 9001 och ISO 45001, samt övriga krav från våra intressenter.

 

Läs mer om våra certifieringar här

 

Här kan du ladda ner certifikatet för ISO 14001.