Förbättrad kvalitet och nöjda kundrelationer med ISO 9001


  • Vi uppfyller kraven i standarden för kvalitetsledningssystem genom certifieringen ISO 9001. Detta innebär att vi levererar god kvalitet i våra processer, arbetar mot relevanta kvalitetsmål och eftersträvar ständig förbättring.
  • För att mäta kvaliteten i verksamheten genomförs både utvärdering hos kund och en årlig kvalitetaspektsregistering. Här mäter vi både kundnöjdheten och ser till att projekten följs upp och håller god kvalitet.
  • Leverantörsutvärderingar är också en viktig del i kvalitetsarbetet för att tillgodose att även nya samarbetspartners lever upp till våra och branschens krav på kvalitet och miljöstandard.
  • En stämpel på god kvalitet, gott samarbete och nöjda kunder är dessutom de långvariga relationer vi skapar med våra kunder och samarbetspartners.

 

Läs mer om våra certifieringar här

 

Ladda ner vårt certifikat för ISO 9001 här.