Den 1 januari 2025 börjar de nya arbetsmiljöreglerna från Arbetsmiljöverket gälla. Målet med den nya regelstrukturen är att de ska vara enklare att hitta, förstå och använda. Det finns också tydligare bestämmelser kring att tidigt förebygga risker i bygg-och anläggningsbranschen, skapa förutsättningar för god arbetsmiljö samt kontrollera arbetsmiljöarbetet.

Här kan du läsa vad de nya arbetsmiljöreglerna innebär för dig med arbetsgivaransvar.