Mattias Söderberg arbetar som HSE-konsult på Wermkon. Här delar Mattias med sig om sitt arbete som HSE-konsult och vad som är viktigast att tänka på när man arbetar enligt SAM.


Berätta om ditt arbete som HSE-konsult!

I mitt arbete som HSE-konsult är det min uppgift att bidra med min kunskap inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Detta för att upprätthålla en trygg, säker och hälsosam arbetsplats ute hos kund.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det bästa med att vara HSE-konsult är när mitt arbete med SAM ger resultat. När resultaten av mina riskobservationer och samtal med yrkesarbetare, arbetsledare och platsledare bidrar till en säkrare arbetsplats. Dessutom är det ovärderligt att kunskapsnivån om säkerhet höjs hos alla delaktiga.

Finns det något projekt du skulle kunna berätta lite mer om?

Ett spännande och utmanande projekt var då en kund, en stor batterifabrik, ville ha hjälp med att upprätthålla en hög nivå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det var en stor arbetsplats med tusentals yrkesarbetare. För min del blev den största utmaningen att se till att arbetsberedningarna som presenterades av entreprenörerna var korrekta, detta för att kunna säkerställa hög kvalitet, säkerhet och hälsa i hela projektet samt alla medarbetare.

Ett sista råd till andra inom HSE?

Var påläst och ett bra föredöme! Efterfölj alla lagar, regler och rutiner.

Vad är det viktigaste att tänka på när man arbetar enligt SAM?

  • Gör en noggrann riskanalys och planera arbetet innan du börjar.
  • Se till att alla på arbetsplatsen är delaktiga i arbetsmiljöarbetet.
  • Använd ett enkelt system för att rapportera risker och åtgärder.
Våra medarbetare berättar
Anna delar sina bästa tips för en säker arbetsplats!
Jobba hos oss
Nu söker vi dig som är HSE-konsult inom arbetsmiljö & säkerhet