WermKon på plats med HS specialist, koordinatorer samt utbildare

Som HS Specialist tar man det operativa ansvaret kring arbetsmiljö och säkerhet genom riskanalyser, säkerhetsronder, brand- och löpande kontroller. Unikt för vårt HS-arbete är att vi även avlastar det administrativa arbetet med dokumentation som behövs på en säker arbetsplats. Det kan handla om bland annat protokoll, arbetsmiljöplaner och andra dokument.

Billerud Grums, Gruvön

Billerud – Vi har byggt KM7 för att kunna leverera en global marknad med hållbart, högkvalitativt förpackningsmaterial av starka, primära fibrer från ansvarsfullt skötta nordiska skogar. Det är en stor del av vår resa att göra skillnad, bekämpa klimatförändringar och bidra till en hållbar framtid.

Kontakt
Thomas Andersson
Företagschef - WermKon