BillerudKorsnäs, Gruvön

WermKon har levererat både koordinatorer, HSE och Utbildning till bygget av Europas mest moderna kartongmaskin, ett projekt med budget på ca 7 mkr.

Vi har varit med sen projektstart som projektkoordinator för bygge av databas för hela projektet Next Generation. Uppdraget gick till WermKon på rekommendation från ÅF där vi tidigare byggt upp databas.

Detta ledde till att även HSE efterfrågades från WermKon och där har vi haft som mest 7 konsulter. WermKon har levererat utbildningar i Heta Arbeten, HLR mm samt även varit anlitade som utbildningskoordinator till maskinutbildningarna vilket är ett omfattande koordineringsuppdrag.