https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/varmland/tidigare-samverkan-om-kompetensforsorjningen_725005.html